50 drøvtyggende kvæg er nu sat ud på Skovsgaard Gods på Langeland. De er sat ud for at æde og trampe så meget som muligt, så 245 hektar ensartede marker kan blive til vild natur.

Dyrene skal smide kokasser, tygge græs og trave spor i jorden. Det giver lys, kanter og fordybninger i jorden, hvor der før var glat overflade og ensartet, skyggende græs.

Det skaber flere levesteder til flere vilde planter. Det giver mere mad til insekter, og det giver mere føde til fugle og andre dyr. 50 stykker kvæg er nu sat ind som pelsede naturarbejdere. Alt, de skal gøre, er at leve som vilde dyr. De skal selv finde deres føde og klare sig selv, skriver Den Danske Naturfond.

Vild natur

Dyrene er en afgørende del af projektet med at omlægge 245 hektar tidligere marker på Skovgaard Gods til mere vild natur. 30 hektar med plantet nåletræ som disse skal forvandles til levende vild natur. Kvægracen er særligt udvalgt, fordi den både kan holde til at leve frit året rundt og kan lave tilpas ballade i det monotone landskab på de tidligere marker.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

De 50 skotske højlandskvæg er en del af den støtte, Den Danske Naturfond har givet til projektet på Langeland.

Kvæg har aldrig levet naturligt i Danmark, men de efterligner de mange græsædende dyr som hjorte, der engang levede naturligt i store tal i det meste af Danmark, før mennesket omdannede naturen til marker.Der er også planer om at købe heste og grise, som skal leve frit i området.

Læs mere om naturprojektet og de to naturfonde.