Lely lancerer koncept til selvstyrende høst og udfodring af friskt græs.

Hollandske Lely har i dag lanceret en prototype af en robot der kører mellem mark og stald med frisk græs til køerne.

Systemet hedder Exos og blev lanceret ved onlinebegivenheden Future Farmning Days.

I følge Lely vil mælkeproducenter med dette system kunne udnytte en stor del af deres marker til produktion af friskt foder. Dermed udnytter mælkeproducenterne i følge Lely næringsværdien i grovfoderet mere effektivt og kan således producere mere mælk ved hjælp af egne marker.

Denne løsning skal være fuldt ud kompatibel med den recirkulerende optimering af mælkeproduktioner. Desuden sparer systemet arbejdskraft og foderomkostninger.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Godt grovfoder har altid været vigtigt for køernes sundhed og mælkeydelse. Exos er et nyt gennembrud inden for udnyttelsen af græsmarker. En mælkeproducent kan nu udnytte de tilgængelige råmaterialer optimalt. Næringsværdien i friskt græs er 10-20 procent højere end den er i græsensilage, da der ikke sker væsentlige tab i forbindelse med høst, opbevaring og udfodring, sagde Korstiaan Blokland, der er Lelys Head of Innovations. Han fortsatte:

- Dette unikke system bygger på et elektrisk køretøj, der selvstændigt slår, læsser og udfodrer græsset i staldene. Exos leverer friskt græs hyppigt både dag og nat. Det forbedrer smagen og indtaget af friskt græs. Manuel udfodring af friskt græs til staldens køer bygger på samme princip, men her er mulighederne begrænsede, og det er meget arbejdskrævende. Dette system kører i døgndrift og begrænses således ikke af arbejdskraft eller klokkeslæt. Med Exos introducerer Lely en innovation, der er fuldt ud kompatibel med overgangen til en bæredygtig, recirkulerende mælkeproduktion.

Fordelene ved friskt græs

Korstiaan Blokland forklarede, at automatisk fodring med friskt græs giver væsentlige besparelser. Når en mælkeproduktion bruger mere friskt græs, behøver den mindre ensilage og kan spare på kraftfoder og andre foderindkøb. Erfaringer fra testbedrifter viser, at en mælkeproduktion kan imødekomme halvdelen af sit grovfoderbehov med friskt græs i hele vækstsæsonen fra tidligt forår til sent efterår. Der kan angiveligt spares op til 2 eurocent pr. liter mælk.

rich-media-1
Exos fungerer sammen med det automatiske fodersystem Lely Vector. Pressefoto.

- Denne helt nye tilgang til græs gav anledning til at give teknologien bag slåning og høst et nyt design. Systemet er skræddersyet til køernes daglige behov og designet til at få det bedste ud af græssets lange vækstsæson. Maskinens beskedne vægt og dens jordbundsvenlige teknologi gør, at den kan slå fra tidligt forår til sent efterår. Den nænsomme slåningsmetode holder græsset friskt og velsmagende, lød det fra Korstiaan Blokland.

I kombination med Vector

Exos fungerer sammen med det automatiske fodersystem Lely Vector. De to systemer skiftes til at levere henholdsvist friskt græs og andre foderkomponenter. Exos overvåger andelen af friskt græs i rationen. Systemet samler også data i marken, så man når som helst kan reagere på græssets forsyning.

En af de muligheder, Lely udforsker som det næste, er at bruge systemet til at dosere en bestemt mængde flydende gødningsstof, der er tilpasset den enkelte lokation. Det ville være en udbygning af Lely Sphere-systemet, som skaber værdifulde recirkulerede gødningsstoffer.

Første prototyper

De første prototyper på Exos er allerede i drift på testbedrifter, hvor der genereres så meget information som muligt om selvstyrende høst af friskt græs i daglig brug. I de kommende år vil Lely videreudvikle systemet, så det kan sættes i handlen.

rich-media-2
De første prototyper på Exos er allerede i drift på testbedrifter.