Der har været ekstra tryk på tørstoftprøverne i år hos Syddansk Kvæg, som har taget flere prøver af majsplanter end normalt.

Ensileringen af fodermajs startede tidligt i år i det sønderjyske, og det er snart kun majsen til biogas-anlæggene der står tilbage.

Overvejende er majsen blevet taget mere grønt i år end normalt og til den tidlige side, men Lars Kousgaard, som er kvægkonsulent hos Syddansk Kvæg fortæller, at flere majs end normalt er taget ud fra et dokumenteret grundlag om tørstofindhold:

- Vi har i år oplevet at flere mælkeproducenter end normalt har benyttet sig af at få taget tørstof-prøver af majsplanterne, og det er bestemt en glædelig tendens, fortæller Lars Kousgaard. Han påpeger, at man ikke bare skal gå i gang med ensileringen af majs, når naboen går i gang.

- Vi kan igen i år se, at nabo-effekten bestemt ikke har været en god ide. Der er i år rigtigt stor forskel på majsmarkerne fra område til område og fra sort til sort.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Han fortæller, at majsen generelt ser ud til at ligge over niveau i udbytter, og at man ikke skal være så nervøs for saftafløb fra majsstakkene, så længe man sikrer sig at majsen er klar til ensilering.

- Det kan naturligvis også tage overhånd, og der er ikke noget at gøre, når først majsen ligger under plastik, men vi opfordre folk til at tage majsen så tidligt som muligt. Det er bedre at køre én dag før normalt, og få nogle gode fordøjelige cellevægge, og i stedet købe korn ind for at kompensere for manglende stivelse, end at sætte fordøjeligheden over styr, ved at lade majsen stå for længe. Det kan være svært at rette op på.

Han påpeger også, at har majsen været ramt af frost er det med at få dem taget så hurtigt som muligt. Når først der er gået frost i majsen, så dør bladene og fotosyntesen stopper. Dermed dannes stivelsen i kernerne ikke længere og det hele får en ende.