Lely introducerer en hurtigere motor til sneglen i fodringssystemet Lely Vector. Sneglens højere rotationshastighed giver et bedre blande- og mixeresultat.

Den optimerede snegl forkorter blandingstiden og øger fodringssystemets kapacitet. Med en hurtigere motor på sneglen tømmes blandekarret også bedre. Det gør den næste foderration mere nøjagtig, skriver Lely i en pressemeddelelse.

Når den beregnede ration læsses nøjagtigt og blandes og mixes ordentligt, gavner det dit økonomiske resultat. Og med en snegl, der roterer hurtigere i løbet af rationens læsning, blandes foderet bedre sammen. Selv med kortere blandetid. Denne sparede tid kan bruges til at fodre flere dyr eller fodre oftere. Den hurtigere snegl giver desuden en bedre kvalitet af foderblandingen.

Sneglen øger rotationshastigheden på de sidste meter hvor der udfodres til 50 omdrejninger i minuttet. Resultatet er, at der sidder væsentligt mindre foder tilbage på sneglen. Et helt tømt blandekar er det perfekte udgangspunkt for en præcis læsning af næste ration.

Vigtigheden af en velblandet ration

En god blandingskvalitet sikrer, at køerne får en afbalanceret og ens ration langs hele foderbordets længde. Hvis foderkomponenterne er godt blandet sammen, har køerne sværere ved at sortere i foderet.
"De dyr, som det lykkes for at sortere i foderet - de højtrangerende køer - får forholdsvist mere kraftfoder.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det kan sænke fedtkoncentrationen i deres mælk og øger risikoen for subklinisk sur vom og laminitis. De andre dyr - de lavere rangerede køer - får forholdsvist mere grovfoder og dermed mindre energi end tiltænkt. Det giver en mindre topproduktion og kan føre til vægttab og nedsat reproduktion, siger Mark van Raalte, Senior Feeding Specialist, Lely International.