Seges Svineproduktion er med i arbejdet omkring udvikling af nyt filter, som skal nedbringe risikoen for smitte af luftbårne sygdomme i stalde.

Udbrud af smitsomme dyresygdomme har alvorlige konsekvenser for dyrebesætninger i hele verden. Alene i Danmark bruger vi mere end 100 millioner kroner årligt på at reducere sygdomme i staldene, skriver Seges Svineproduktion i en pressemeddelelse.

Især luftbårne sygdomme kan være svære at håndtere, fordi de ikke kan forhindres helt ved almindelige hygiejneforanstaltninger.

Ventilationsfilter kan dræbe vira

En ny type ventilationsfilter kan imidlertid forhindre, at luftbårne vira kommer ind i staldene, og på den måde sænker filtret risikoen for, at dyrene bliver smittet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Ved at lade al luft der kommer ind i stalden passere gennem et kemikaliefilter, som belyses med UV-lys, kan de vira, der findes i luften omkring stalden, slås ihjel, så den luft der kommer ind i stalden, er renset.

Dyrene udsættes dermed ikke for de luftbårne sygdomme som fx influenza og PRRS (porcin reproduktions- og respirationssygdom).

Teknologien har vist sig at fungere i laboratoriet, og næste skridt er at opskalere og udvikle en prototype, der kan bruges til i stalde. Det nye filter er et billigt og energieffektivt alternativ, til de filtre der anvendes i dag, skriver Seges Svineproduktion.

Stærke partnere

Innovationsfonden har bevilliget 9,5 mio. kroner til projektet, som kan være første step på vej mod en serieproduktion. Det sker i et samarbejde mellem producenten af staldventilation Skov A/S, Teknologisk Institut, Seges L&F og Københavns Universitet, hvis samlede kompetencer vil udbygge den danske styrkeposition indenfor højteknologisk fødevareproduktion, herunder sikre færre smittede dyr i svineproduktionen og øge den danske teknologieksport.