Validering af udbyttemåleren skal være med til at give præcise data og ikke bare en vejledning om hvordan afgrøden ser ud.

Der bliver flere og flere maskinstationer der tilbyder analyser ved hjælp af NIR-teknologi, men disse data er kun med til at give en vejledning om indholdet i materialet, hvis ikke systemet kalibreres og valideres. Alle de forskellige NIR-scannere bliver leveret med en standartindstilling, men hvis ikke denne indstilling passer til præcis til den pågældende afgrøde eller lokalitet, giver målingerne ikke en valid måling men kun en vejledning.

- Vi har mange muligheder for at måle på de afgrøder der høstes rundt omkring med forskellige teknikker, men hvis ikke kalibreringen er i orden kan det i værste tilfælde være misvisende og give forkerte resultater, fortæller Erik Dahl, indehaver af Foderteknik.

rich-media-2
Selve måleenheden er placeret på tuden af snitteren, og måler på det nuværende materiale. Foto: Emil Samsø Møller.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

New Holland og Foderteknik

New Holland tilbyder EVO NIR-kittet fra Dinamica Generale på deres FR Forage Cruiser finsnittere og Flagskibs mejetærskere. Et samarbejde mellem New Holland og Foderteknik skal være med til at validere de høstede data fra NIR-sensoren, og dermed skal det være muligt at indsamle data på et validt grundlag.

- Det hjælper ikke at vi kan samle en helt masse data, hvis ikke vi kan stole på dem. Derfor skal vi vide hvordan baggrunden for vores kommer frem og dette kan vi finde ud af ved at udtage afgrødeprøver fra snitteren og sende dem til laboratoriet, forklarer Tonny Grønne, produktchef for høstmaskiner hos New Holland.

Kalibrering giver nøjagtighed

For at få nøjagtige data skal kalibreringen være i orden, der skal være en tydelig fremgangsmåde for hvordan disse data til kalibreringerne skal udtages.

rich-media-3
En udtagning af en græsprøve fra foderblanderen, som deles op i mindre enheder og derefter sendes på laboratoriet. Foto: Emil Samsø Møller.

- Systemet fungerer som en udbyttemåler på en mejetærsker, hvis ikke systemet kalibreres kan man ikke regne med de tal der kommer ud i den anden ende. Forskellen er bare at kalibreringen på en udbyttemåler kan man selv lave, men på en NIR-sensor skal prøverne omkring et laboratorie, fortæller Erik Dahl.

Udtagning af data

Når der skal udtages data til en kalibrering, bliver der udtaget en prøve af for eksempel græsset, denne prøve bliver fyldt i en Nolan foderblander som blander materialet sammen, og under udtagningen af prøvematerialet optages målingerne fra NIR-sensoren.

rich-media-4
Nolan foderblanderen som blander materialet sammen inden prøverne udtages. Foto: Emil Samsø Møller.

Disse målingerne holdes op imod ti prøver udtaget af det sammenblandet prøvemateriale, som sendes til laboratoriet og dermed kan man holde de forskellige data fra samme prøve op mod hinanden. Ud fra resultatet kan man derefter kalibrerer NIR-sensoren.

- Der skal mange målinger til for at man kan lave en valid kalibrering, og derfor benytter jeg mig af en fuldfodervogn som kan blandet det opsamlet materiale, og derved kan jeg sikre mig at græsset i det her tilfælde har de samme data, beskriver Erik Dahl.

rich-media-5
Tablet-enheden inde i kaninen på den gule FR920-finsnitter, viser de faktiske værdier i marken. Foto: Emil Samsø Møller.

Data danner grundlag

Udtagningen af prøver sker i samarbejde med den enkelte bruger, her Vesthimmerlands Maskinstation, som har monteret en EVO NIR-sensor på deres New Holland FR920 finsnitter. Alle data udtages hos maskinstationens kunder, den aktuelle dag hos et kvægbrug i Himmerland, og arbejdsgangen og maskinerne var de samme, dog men tilføjelse af en fuldfodervogn.

Den mængde date der blev opsamlet under ensileringen af græsset, kommer til at danne grundlag for kalibreringen af alle NIR-sensorerne i Danmark, hvorimod at grundindstillingen er en kalibrering for hele Nordeuropa.

rich-media-6
Erik Dahl udtager en prøve fra det opblandet græs, som gøres klar til laboratoriet. Foto: Emil Samsø Møller.

Kalibreringen vil være tilgængelig i efterfølgende opdateringer til systemet og dermed være med til at give et præcist resultat af målingerne.

- Vi skal hos New Holland sikre os at kunder får de data der er brug for og ikke flere, men vi skal bestemt også sikre os at de data der bliver indsamlet passer. Vi kan ikke bruge vejledende målinger til noget hvis vi går og regner med at de rammer plet, understreger Tonny Grønne.