Ifølge Landbrugsinfo er det helt små detaljer, der kan skubbe særligt ældre, højtydende køer ud over kanten, og øge kodødeligheden. Varmestress er en af dem.

Hvert eneste år stiger kodødeligheden i sommerhalvåret. Stigningen begynder i april eller maj og topper i august. Årsagen er ikke entydig, men varmestress spiller helt sikkert en rolle, mener dyrlæge Peter Raundal, Seges, og han opfordrer til, at man sætter tidligt ind over for varmestress skriver Landbrugsinfo.

- Allerede ved cirka 22 graders varme, påvirker vejret køerne. Luftfugtigheden spiller nemlig også ind og derfor kan varmestress også opstå ved moderate temperaturer og høj luftfugtighed. Så jeg tror, mange med fordel kan begynde at afhjælpe varmestress ved lavere temperaturer, end de plejer, råder Peter Raundal.

Man kan med fordel bruge THI-indekset, der viser, hvilken kombination af varme og luftfugtighed, der giver varmestress.

Højtydende malkekøer har stofskifte som Tour de France-ryttere   
Desuden er det vigtigt at gøre sig klart, hvor utroligt lidt, der skal til, for at skubbe en moderne, toptunet malkeko ud over kanten.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Særligt de ældre køer, der jo har den højeste ydelse, kan være svære at passe godt nok på, særligt i sommervarmen, vurderer han.

- En højtydende ko har et stofskifte 2,5 gange højere end hvilestofskiftet. Det svarer til en cykelrytter i Tour de France, der kører op ad de stejleste stigninger. Med det i baghovedet, giver det god mening, at selv den mindste fejl eller forglemmelse i pasningen, kan være afgørende, forklarer han i nyheden fra Landbrugsinfo.