Tre elever fra Ladelund Efterskole har i løbet af dette skoleår udviklet proteinholdigt foder til malkekvæg, der gavner klimaet.

Patrik Andersen, 16 år, Alexander Jepsen, 17 år, og Simon Polk, 17 år, går alle i 10. klasse på Ladelund Efterskole. I løbet af dette skoleår fik de tre elever en IBO - Innovations brobygningsopgave, hvor de skulle samarbejde med en virksomhed. Formålet med opgaven gik ud på at identificere et problem hos virksomheden og samtidig tage udgangspunkt i et af de 17 verdensmål.

De tre drenge valgte det 12. verdensmål - Ansvarligt forbrug og produktion. Da flere af drengene i forvejen havde lidt viden hjemmefra omkring landbrug, gav det derfor god mening at gå den vej.

- Vi begyndte at kigge på forskellige ting indenfor landbruget, og valgte at tage ud for at snakke med nogle landmænd, fortæller Alexander Jepsen, mens Simon Polk tilføjer:

- Den første idé vi havde, handlede om alt det plastik-emballage, der bliver smidt ud. Men efter flere samtaler med landmændene fandt vi hurtigt ud af, at der ikke var så meget, vi kunne gøre på det punkt. Til gengæld syntes de, at det var voldsomt, at foder skulle sendes helt fra Argentina, hvis man kigger på, hvad det skaber af forurening.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Derudover fandt de tre elever også ud af, at det vil kunne gavne på flere måder at erstatte sojaskrået - eksempelvis vil det kunne undgås at transportere udenlandske sygdomme med, og det vil ikke længere være ligeså nødvendigt at fælde skov for at få plads til at dyrke soja.

Den korrekte erstatning

De tre elever valgte derfor at gå videre med idéen om at erstatte importeret sojaskrå.

- Vi har lavet en proteinfoderblanding til malkekøer, hvor vi har erstattet sojaskrå med afgrøder, som kan dyrkes i Danmark, fortæller Patrik Andersen, der sammen med sine studiekammerater begyndte at undersøge, hvilke afgrøder, der giver et højt proteinindhold. Det gjorde de blandt andet via internettet, men også ved hjælp fra Fødevarestyrelsen.

Her fandt de frem til, at sojaen kunne erstattes med hestebønner, græsprotein af rødkløver og valset korn.

- Undervejs søgte vi blandt andet også hjælp hos Kjærgård Landbrugsskole for at finde ud af, hvad de havde prøvet tidligere. De fortalte os, at det var en god idé at toaste hestebønnerne, for det kan kvæg bedst lide, fortæller Simon Polk, mens Alexander Jepsen tilføjer:

- Det giver en helt anden smag, når hestebønnerne bliver toastet. Derudover får køerne også nemmere ved at optage proteinet i dem. Vi har testet vores produkt på køer, og de vil gerne spise det.

Positiv respons

Alexander, Simon og Patrik arbejdede med projektet i lidt over to måneder, hvor produktet løbende blev udviklet og testet i samarbejde med de landmænd, der havde været en inspirationskilde fra start.

Ved afslutningen af projektet præsenterede gruppen produktet foran skolen samt samarbejdspartnerne.

Drengene fik positiv respons, og blev derfor også valgt til at gå videre i konkurrencen IBO Award for efterskoleelever, der har lavet IBO - Innovations og brobygningsopgaven. Konkurrencen fandt sted i januar 2020.

Fem andre hold var også valgt ud til konkurrencen, hvor hver gruppe skulle præsentere sit produkt for i alt tre dommere.

Vinderne

De tre efterskoleelever fra Ladelund Efterskole vandt konkurrencen.

- Vi fik både medaljer og vandt 3000 kroner i alt, som enten skal bruges på at arbejde videre med projektet eller skal bruges på efterskolen. Dommerne roste vores produkt og fortalte, at de mener, det er den vej, landbruget skal gå, fortæller Alexander Jepsen, der i enighed med de to andre mener, at dét at vinde har givet ekstra motivation for at arbejde videre med produktet.

- Vi har tænkt en del mere over vores projekt efter, vi vandt. Nu ved vi jo, at der er flere, der synes, det er en god idé, så vi har snakket om at arbejde videre med det, fortæller Patrik Andersen.