Fødevareministerens afslag på rentefrie lån og dårlige afregningspriser betød, at mellem 15-20 slagtekalveproducenter måtte lukke i 2019.

Medlemmerne hos Danske Slagtekalveproducenter er skuffede over fødevareministerens afslag på rentefri lån og skuffede over myndighedernes behandling efter Landbrugsstyrelsens beregningfejl af hektarstøtten.

- Enkelte er gået konkurs, nogle har nedlagt produktionen, mens andre har fået forhøjet deres kreditter i banken. Jeg vil vurdere, at et sted mellem 15 og 20 af vores medlemmer lukkede i løbet af 2019, siger Lasse Olsen, formand for Danske Slagtekalveproducenter.

Beregningsfejlen betød, at slagtekalveproducenterne fire uger inden udbetaling af slagtepræmier for 2019 fik besked om, at Landbrugsstyrelsen havde lavet en beregningsfejl i hektarstøtten. Beregningsfejlen betød, at flere producenter mistede op til 600.000 kroner, fortæller slagtekalveformanden.

Rentefri lån

I november gik L&F til fødevareminister Mogens Jensen med et ønske om at give de berørte landmænd en hjælpende hånd med et rentefrit lån. Men den hånd tog Mogens Jensen ikke i mod med henvisning til EU's konkurrenceregler. På Kvægkongres 2020 sagde Mogens Jensen:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Jeg kan kun beklage den fejl, der er sket i Landbrugsstyrelsen vedrørende justeringen af betalingsrettighedernes værdi. Jeg ved, det har stor indflydelse for økonomien flere steder. Fejlen skyldes en fortolkningsfejl, og Danmark skal efterleve EU's regler og retningslinjer. Anderledes kan det ikke være. Når det så falder sammen med en situation, hvor der er udfordringer for kvægbedrifterne kan det blive svært. Sidste år var der en stigning i eksporten af spædekalve på næsten 10.000 stykker. Det er en stigning på mere end 25 procent. Derfor er der set på, hvad der kunne gøres for at bedre situationen i kalvesektoren, sagde fødevareministeren.

Mogens Jensen tilbød til gengæld en forhøjelse af slagtepræmien med 65 millioner kroner fra ansøgningsåret 2021. Det betyder at kalveproducenterne kan få stigning i præmien på 281 kroner pr. handyr fra 768 kroner pr. kg til 1049 kroner med udbetaling til marts 2021.

- Vi er naturligvis glade for stigningen i slagtepræmien, men det er svært at betale regninger lige nu og her med en udbetaling i marts om et år. Det er lang tid, når man er presset økonomisk.Vi havde håbet på en a-conto udbetaling med udbetalinger allerede i år, siger Lasse Olsen.

Pressede producenter

I øjeblikket er hele slagtekalvebranchen presset på flere fronter. Eksporten af slagtekalve er steget med 25 procent.

- Slagtenoteringen i Danmark er simpelthen for lav. I Holland får producenterne meget mere for deres kød. Det kan langt bedre betale sig at være slagteproducent i Holland. Vi ser et stigende antal danske producenter, der vælger at sælge spædekalve til Holland, fortæller Lasse Olsen.

I Holland har slagtekalveproducenterne helt andre vilkår end i Danmark. Konceptet er bygget op, så slagterierne ejer dyrene, mens landmændene får fast betaling for opdræt af dyrene. Producenterne er derfor ikke afhængige af prisudsving, som de danske.

- Jeg forventer, at eksporten stiger til op over 60.000 kalve i løbet af 2020 til lande som Holland og Tyskland. Det er en trist udvikling at dyrene skal transporteres helt til Holland for at blive slagtet, og så skal vi bruge energi på at transportere vores eget kød tilbage til de danske supermarkeder, siger Lasse Olsen, der repræsenterer 125 medlemmer i foreningen for Danske Slagtekalveproducenter.

Til sammenligning eksporterede Danmark 34.324 spædekalve under to måneder i 2018 og 43.558 spædekalve i 2019.