Gentagne og store udsving i foderets stivelsesindhold er tilsyneladende ikke noget problem for malkekøer ? hverken når det gælder køernes mælkeproduktion og sundhed.

Forskere ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet har i et stort fodringsforsøg undersøgt, hvilke konsekvenser det har for køernes mælkeproduktion, vommiljø og stofskifte, når mængden af stivelse i foderet varierer. Baggrunden for projektet var, at stivelsesprodukter er billige og ofte brugt til at øge energikoncentrationen med. Men en stor andel stivelse i foderet er traditionelt blevet anset for at være negativt for vommiljø, sundhed og ydelse hos koen, skriver Institut for Husdyrvidenskab.

Modsat dette har en række forsøg ved AU vist, at køer, tilvænnet et stabilt højt niveau af stivelse, ikke fik problemer.

- Dette tydede på, at det kunne være ustabilt optag af stivelse snarere end niveauet, som kunne give køerne problemer. Derfor har vi gennemført to fodringsforsøg for at afdække virkningen af varierende stivelse i rationen på køernes produktion, risiko for vomacidose og stofskifte, fortæller seniorforsker Mogens Larsen, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, som har ledet projektet.