Byggeri af et stort kvægbrug i Esbjerg Kommune møder modstand fra naboerne.

Borgerne på Puggårdsvej i det nordlige Jernved har indsendt 31 sider med høringssvar med bekymringer til Esbjerg Kommune omkring et kælvningscenter, der er under udarbejdelse, skriver Jv.dk.

Virksomheden Sydjysk Jord har ansøgt Esbjerg Kommune om lov til at udvide kvægbruget fra de nuværende 140 malkekøer til 1140 malkekøer med kalve og 275 kvier. I forbindelse med udvidelsen vil Sydjusk Jord etablere tre nye kostalde, et malkecenter og seks nye kalvestalde og to nye gyllebeholdere over et samlet areal på 15 hektar, hvoraf de 4,2 hektar er ren bygningsmasse, skriver Jv.dk.

Naboerne, der har indsendt indsigelser, er især bekymret for den påvirkning, kvægbruget vil få på områdets landskab og natur. Esbjerg Kommune kalder området "et større, uforstyrret landskab" i kommuneplan og jordbrugsanalyse gældende 2018-2030, hvor området ikke er udlagt til store husdyrbrug.