Sagen om Landbrugsstyrelsens fejlagtige beregning af værdien af betalingsrettigheder bliver dyr for mange landmænd.

Omkring 200 står ifølge Landbrug & Fødevarers oplysninger til at få reduceret deres støtteudbetaling med mere end 100.000 kroner.

Det er især mælke- og slagtekalveproducenter med højværdirettigheder, som står til at indkassere de store tab, og hos ledelsen i Landbrug & Fødevarer, Kvæg er man rystet over omfanget og den måde, styrelsen har håndteret sagen, skriver Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse.

Christian Lund, formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg kalder det dårlig forvaltning, at man ikke kan agere i tiltro til myndighederne.

- Tallene understreger, at der er rigtig mange af vores medlemmer, som bliver hårdt ramt af en fejl, som kun kan placeres ét sted, nemlig hos styrelsen. Det er svært at forstå, at man som offentlig myndighed bare kan konstatere, at man har begået en fejl, og så uden videre ændre forudsætninger og kuldkaste budgetter for en stor gruppe landmandsfamilier, som har lagt planer i god tro og ud fra de meldinger, som styrelsen er kommet med, siger Christian Lund.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Karsten Villumsen, slagtekalveproducent og næstformand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg hæfter sig ved, at kommunikationen fra styrelsen har været ringe.

- Jeg kan godt blive forarget over, at en offentlighed myndighed begår en stor fejl med vidtrækkende konsekvenser for mange landmænd, og så kommunikerer så dårligt om den. Det ville have klædt styrelsen at være langt mere åben om problemerne og processen, og ikke mindst at komme med en ordentlig undskyldning til de berørte landmænd. Begår vi landmænd en administrativ fejl, så vanker der bål og brand, men myndighederne behøver tilsyneladende ikke engang komme med en ordentlig beklagelse, siger Karsten Villumsen.

Landbrug & Fødevarers formand Martin Merrild opfordrede allerede i forbindelse med offentliggørelsen af genberegningen fødevareminister Mogens Jensen til at lave en overgangsordning for de hårdest ramte. I alt 7500 landmænd står til at tabe støttebeløb.