Igen i år kårer Landbrug & Fødevarer Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2019. Alle nominerede landbrug udmærker sig ved deres høje prioritet af sikkerhed og deres gode arbejdsmiljø.

Prisen uddeles på Landbrug & Fødevarers delegeretmødet 7. november. Vinderen modtager 25.000 kroner, og der bliver lavet en kort film om bedriften.

De seks nominerede kandidater til Landbrugets Arbejdsmiljøpris er Jacob Seiger Stensig fra Holstebro, Simon Skov Holm og Esben Holm fra Bornholm, Jens og Dorte Himmelstrup fra Fyn, Jens Vind Jensen fra Køge og Henning Bjerregård fra Skjern, skriver L&F i en pressemeddelelse.

Den sjette nominerede ønsker ingen omtale.

Holstebro

Jacob Seiger Stensig fra Holstebro, driver Store Blæsbjerg, Blæsbjergvej 4, 7500 Holstebro. Jacobs bedrift består af 585 malkekøer plus opdræt, samt 800 hektar. Der er otte medarbejdere ansat. På Store Blæsbjerg prioriteres arbejdsmiljøet højt. For eksempel sker håndtering af dyrene altid på deres præmisser, og der gives instruktion i håndtering af dyrene og dyrs adfærd. Alle opgaver optimeres løbende på sikkerhed og ergonomi, og så er de altid på forkant med reparationer og vedligehold, hvilket nedbringer risikoen for arbejdsskader.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Bornholm

Brødrene Simon Skov Holm og Esben Holm fra Bornholm, driver Borndal Landbrug, Søndre Lyngvej 26, 3700 Rønne. Deres bedrift består af 600 køer med opdræt samt 400 hektar. På Borndal Landbrug prioriteres sikkerhed og arbejdsmiljø højt. F.eks. har gården inddraget vognmænd i opførelsen af foderopbevaringspladsen, for at imødekomme vognmændenes ønsker, hvilket betyder, at vognmændene er meget imødekommende og for eksempel fejer efter dem selv. Der er ordnede forhold og faste skemaer for alle medarbejdere, og på gården sidder medarbejdere og ledere ved et rundt bord for at imødekomme traditionerne hos de medarbejdere, der er af anden etnisk herkomst end dansk.

Svendborg

Jens og Dorte Himmelstrup fra Svendborg Fyn, driver Kokkenborg Landbrug, Pavegårdsvej 1, 5771 Stenstrup. Deres bedrift har 2300 søer fordelt på to ejendomme og har ansat 20 medarbejdere. På Kokkenborg prioriteres arbejdsmiljøet højt, for eksempel har de meget fokus instruktion udarbejdet for udslusning af gylle, så alle gør det på den rigtige måde, hvilket mindsker risikoen for svovlbrinte (gyllegas). Ledelsen prioriterer arbejdsmiljøet og sikkerheden, det er systematisk og organiseret og deres motto er; hvis vi ved det, så skal vi også overholde det.

Køge

Jens Vind Jensen fra Køge, driver Langebækgård Ridecenter, Vesterhegnet 72, 4600 Køge. Jens' bedrift består af 24 heste og 20 hektar. Der er ansat to medarbejdere. På Langebækgård Ridecenter prioriteres arbejdsmiljøet og sikkerheden ved håndtering af heste højt. For eksempel er der tænkt rigtig meget sikkerhed og ergonomi ind i hverdagen, og der spares ikke på hjælpemidler eller sikkerhedsforanstaltninger. Der er ordnede forhold, en plan for dagen, styr på alt og ingen uforudsete ting og opgaver. Her tænkes i sikkerhed både for personale, pensionærer og gæster, og der arbejdes løbende med det psykiske arbejdsmiljø.

Skjern

Henning Bjerregård er en gårdejer fra Skjern, Delbjergvej 7, Stauning 6900 Skjern. Hennings bedrift består af 400 malkekøer plus opdræt, samt 300 hektar. Der er fire medarbejdere ansat. På bedriften prioriteres arbejdsmiljøet højt og der er et godt teamarbejde på bedriften. Stalden er ekstremt gennemtænkt, hvilket letter håndteringen af dyr og samtidigt minimerer risikoen for ulykker.