Naturplejer Ulf Nielsen fik onsdag ved Landretten i Viborg en dom på 10.000 kroner for at blandt andet manglende læ og ly til sine anguskvæg og ulovligt pigtrådshegn ved hesteindhegning.

Sagen mod Ulf Nielsen startede tilbage i februar 2018, da dyreorganisationen Hestens Værn anmeldte naturplejeren for misrøgt af to heste og manglende ly til anguskvæg. Siden har både embedsdyrlægen og politiet været inde i sagen fra Fjerritslev. Sagen blev først behandlet i byretten i Hjørring, som dømte Ulf Nielsen til at betale en bøde på 20.000 kroner. Naturplejeren ankede derefter dommen til landsretten. Her blev bøden onsdag halvveret. Retten mente ikke, der var bevis for misrøgt af hestene, men dog brug af ulovlig pigtrådshegn.

I et debatindlæg i Maskinbladet i januar 2019 satte Ulf Nielsen fokus på krav til det offentlige og private om dyrevelfærd for robuste kreaturer og småheste under overskriften: Lighed for loven.

Jeg er i 2018 dømt for uforsvarlig behandling af min besætning på 292 anguskvæg og småheste, grundet manglende læskur, og udelukkende adgang til naturligt drikkevand af vandhuller. Det offentlige kan derimod sætte flokke af dyr ud - uden læskure og tilsyneladende også uden tilstrækkeligt fodring - blot det kaldes rewilding, skrev Ulf Nielsen i sit indlæg.

I min sag mente embedsdyrlægen, at to ponyer cirka to år, der var midt i at skifte tænder, var for tynde til at gå ude. Det blev tilbagevist af min dyrlæge gennem 22 år. Han kommer på velfærdsbesøg seks gange årligt, og derfor ved han alt om min behandling af min besætning. Min dyrlæge, som var indkaldt som vidne i retten, forklarede, at mine dyr, der tilhører robuste racer, havde det godt, og hvis han skulle sige noget om dyrene, ja så var de næsten i for god foderstand, og han synes i øvrigt, at mine dyr levede på en naturlig og fornuftig måde. Sundhedstilstanden er helt i top, skrev Ulf Nielsen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Givet dispensation

Politi og embedsdyrlæge ankom den 14. februar kl. 09.00, og var her til kl. 15.00. Samme dag stod det klart for mig, at embedsdyrlægens praksis og vurdering af lovgivningen om krav om læskure og vand til dyrene. Ja så var det slut med 36 års dyrehold og naturpleje.

Ved sagens prøvelse i retten, blev jeg dømt efter embedsdyrlægens anklager, uden min dyrlæge med seks årlige gennemgange af min besætning de sidste 22 år blev hørt.

Jeg havde haft en ansøgning om dispensation fra brug af læskure liggende i Fødevarestyrelsen siden 6. feb. 2009, som trods mange rykkere ikke blev afklaret før november 2018. Hvor der selvfølgelig var afslag efter jeg var blevet dømt for ikke at have læskur, skriver Ulf Nielsen.

Vi havde stor krydsuoverensstemmelseskontrol februar 2014 uden anmærkninger. Kontakt fra fødevarestyrelsen i 2015, hvor de var i gang med at færdigbehandle min dispensations ansøgning.

Jeg skrev tilbage til dem, og oplyste journalnummer på den store kontrol i 2014. Så kunne de se på den, og hvis de ikke var tilfreds med den, kunne de kontakte mig igen. Da jeg ikke hørte mere fra fødevarestyrelsen, antog jeg, at dispensationen var i orden. Ovennævnte er den måde vi private dyreholdere behandles på, sluttede debatindlægget i Maskinbladet.