I årets første kvartal blev der eksporteret knap 10.000 kalve. Det er 23 procent flere end samme kvartal i 2018. Det viser en ny opgørelse fra Landbrug & Fødevarer.

I første kvartal i år steg eksporten af spædkalve (kalve under seks måneder) markant i forhold til de seneste fire år. I alt 9.974 spædkalve forlod landet i årets første tre måneder mod 7697 i samme periode sidste år. Det er en stigning på 23 procent i forhold til første kvartal 2018.

Den stigende eksport af spædkalve skyldes især et dårligt bytteforhold mellem kød og foder, som har medført enkelte konkurser blandt slagtekalveproducenter.

- Høje foderpriser i forhold til afregninsprisen på kødet gør det til en dårlig forretning for landmanden at opfede kalvene selv, forklarer Ida Storm, som er sektordirektør i Landbrug & Fødevarer, Kvæg.

Det kan derfor bedre betale sig at sende kalvene til Holland og Tyskland, som er de primære aftagere.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Den stigende eksport af spædkalve strider imod Landbrugs & Fødevarers målsætning om, at flest muligt kalve opdrættes og opfedes i Danmark.

- Kalve, der opdrættes og slagtes i Danmark, bidrager flere steder i den danske kæde af fødevareproduktion. Og vi ser selvfølgelig gerne, at der produceres så meget godt dansk kalvekød, som markedet kan aftage, siger Ida Storm.

I L&F arbejder de målrettet på at forbedre økonomien for de danske mælke- og slagtekalveproducenter og dermed nedbringe eksporten af spædkalve.

Projekt skal nedbringe eksport

Et igangværende projekt, kaldet "Robuste kalve - Godt begyndt er halvt fuldendt", som afsluttes i år, har til formål at fremme opdræt af robuste kalve ved blandt andet at give viden om, og værktøjer til optimalt sundhedsmanagement af kalve.

- Robuste og sunde kalve med en høj tilvækst er et vigtigt fundament, for at opnå gode produktionsresultater og en god økonomi, siger Ida Storm.

Desuden arbejder L&F på at forbedre mulighederne for krydsninger af malke- og kødkvægsracer til kødproduktion. I projektet, "Krydsningskalve med større potentiale", er formålet at udvikle metoder, som gør det muligt at udvælge de bedste kødkvægstyre. Det sikrer, at landmanden får bedre krydsningskalve med en højere kødproduktion af en højere kvalitet, samtidig med at kalvene er sundere og har en lavere dødelighed. Det betyder større indtægter og færre udgifter.

- Det vil tage nogle år at få de værktøjer, vi har udviklet og udvikler på ud at virke hos landmændene i fuld udstrækning, siger Ida Storm.

En anden væsentlig faktor, der har indflydelse på eksporten af spædkalve, er slagtepræmien. I EU forhandler man lige nu om den kommende fælles landbrugspolitik, den såkaldte CAP (Common Agricultural Policy). Det er Landbrug & Fødevarers mål, at slagtepræmieordningen kommer med i den nye landbrugsstøtte, som forventes at træde i kraft fra 2021.

I Landbrug & Fødevarer håber de på, at så mange kalve så muligt fremover bliver opdrættet i Danmark, så færre kalve eksporteres.