Dansk Limousine Forening lavede et overskud på 118.000 kroner i 2018.

Sidste lørdag i april deltog godt 70 personer den årlige generalforsamling i Dansk Limousine Forening - denne gang i lokaler hos Søhøjlandets Regnskabskontor i Silkeborg.

De fremmødte medlemmer lyttede interesseret til beretninger fra bestyrelse og udvalg og medvirkede derefter til en god og konstruktiv debat. Det blev besluttet at gå all in i bestræbelserne på at udvikle et nyt koncept for afsætning af limousinekød.

Dagen sluttede med besætningsbesøg hos Resdal Limousine. Formand, Søren Grunnet, avlsudvalgsformand Lene Black Sinkjær, aflagde beretninger for det forgangne år, mens regnskabet for 2018 blev gennemgået af næstformand Jan P. Jensen.

Dansk Limousine Forening kom ud af 2018 med et overskud på 118.886 kroner.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Satse på nyt koncept

Det, der især fyldte på generalforsamlingen, var emnet afsætning af limousinekød til merpris. I det forgangne år har bestyrelsen brugt mange kræfter på at afsøge markedet for nye afsætningskanaler, men opgaven er sværere end som så, og derfor er det ikke lykkedes bestyrelsen selv at nå i mål.

I lyset af den opsagte aftale vedr. Unik er det altafgørende for foreningens medlemmer at der etableres et nyt og samtidig mere rummeligt afsætningskoncept, som kan sikre en merpris for limousinekødet.

I erkendelse af at der kræves professionel samarbejdspartner med indgående kendskab til kødbranchen for at etablere et sådant koncept, fremlagde bestyrelsen et forslag om brug af op mod en halv million kroner af foreningens formue på udviklingen af et nyt limousinekødskoncept.

Debatten - efterfulgt af skriftlige afstemning - viste med al tydelighed, medlemmerne bakker op om bestyrelsens vidtgående forslag. På alle stemmesedlerne stod der ja til bestyrelsens forslag.

Genvalg til bestyrelsen

Søren Grunnet, Billund - Lene Black Sinkjær, Spjald - og Jan P. Jensen, Gjern blev alle genvalgt til bestyrelsen.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Jens Thaysen, Østbirk og Susanne Brandt, Vojens var ikke på valg.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Søren Grunnet som formand og Jan P. Jensen som næstformand.

Freddie Christiansen, Randers blev genvalgt og Jakob Ravn, Thorsø blev nyvalgt til avlsudvalget.

Carsten Toft, Nykøbing M. blev genvalgt til PR- og aktivitetsudvalget