SamMark, Danske Mælkeproducenter og Danske Slagtekalveproducenter samarbejder fremover om kalvenoteringen.

Fra uge 12 vil SamMarks kalvenotering blive fastsat i et samarbejde mellem SamMark, Danske Slagtekalveproducenter og Danske Mælkeproducenter, skriver SamMark i en pressemeddelelse.

- Vi har i et stykke tid drøftet, hvordan vi kunne etablere et samarbejde om fastsættelse af en fælles kalvenotering de tre parter imellem, fortæller Lisbet Hommelhoff, sekretariatschef hos SamMark.

Resultatet af disse drøftelser er blevet, at kalvenoteringen fremover vil blive fastsat ud fra indberetninger fra SamMark, Danske Mælkeproducenter og Danske Slagtekalveproducenter.

Eneste landsdækkende kalvenotering

- Fra vores side ser vi en stor fordel i, at vi på denne måde i fællesskab styrker kalvenoteringen. Herved sikrer vi nemlig, at kalvenoteringen er bredt funderet og forsat vil være den eneste landsdækkende kalvenotering, forklarer Lisbet Hommelhoff.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Samarbejdet om kalvenoteringen er desuden et udtryk for, at vi som frie aktører på markedet trods indbyrdes konkurrence går sammen for at høste de fordele, der vil være ved et tillidsfuldt samarbejde, lyder det fra Lisbet Hommelhoff.

Formanden for Danske Slagtekalveproducenter, Lasse Olsen, udtaler, at foreningen er gået ind i samarbejdet om noteringsfastsættelsen for at få medindflydelse på denne.

Styrket kalvenotering

- I kraft af, at vi fremover er tre parter, der står bag kalvenoteringen på lige fod, bliver der også tale om en styrkelse af kalvenoteringen, påpeger Lasse Olsen.

Danske Mælkeproducenter er, ifølge foreningens direktør, Christen Sievertsen, gået med i samarbejdet, fordi man ser det som en hensigtsmæssig måde at fastsætte en uafhængig kalvenotering på.

- Mange af vore medlemmer benytter kalvenoteringen som rettesnor, hvor der så aftales et tillæg eller et fradrag, når de sælger kalve, lyder det fra Christen Sievertsen.

- De indberetninger, vi kommer til at bidrage med til noteringsfastsættelsen, vil være baseret på gennemførte handler blandt vore medlemmer, fortæller han i pressemeddelelsen fra SamMark.