Majsdyrkning i Danmark har været udfordret i to tredjedel af de seneste syv dyrkningsår, viser et notat fra rådgivningsselskabet Sagro.

Resultaterne af årets sortsforsøg i majs er som altid imødeset med spænding, og ifølge planterådgiver Tomas Harbo, Sagro, har grovvarefirmaerne længe presset på for at komme i gang med at sælge næste års majsudsæd.

- Men mange vælger klogelig at afvente vores uvildige majsoversigt, inden de disponerer hele indkøbet, siger Thomas Harbo.

Han konkluderer, at forsøgene fortsat peger på, at tidlighed er afgørende ved valg af majssort til helsæd.

Ikke mindst fordi majsyrkningen har været særdeles udfordrende i fire af def de seneste syv år (2012, 2015, 2017 og 2018).

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Det er til dels kølige og regnfulde eller meget varme og tørre vækstbetingelser.

- Mange har da fornuftigvis også satset på tidligere majssorter, som ifølge Thomas Harbo alt andet lige giver den bedste - og eneste - sikkerhed for, at majsen når at udvikle sig tilstrækkeligt.

- Tidligheden er derfor den absolut vigtigste sortsegenskab. Det må 2018 ikke ændre på, og hvis flere sorter bedømmes som ligeværdige ud fra kvalitetsparametre, stabilitet og udbytte, bør du altid vælge den tidligste, siger Thomas Harbo.

Stabilitet og kvalitet

Ifølge Thomas Harbo bør nye sorter derfor også bedømmes hårdere end ældre kendte sorter.

- Indimellem ser vi enkelte sorter, som varierer markant i kvalitet og udbytte fra år til år, siger han.

Ifølge Thomas Harbo kan det være interessant at afprøve en eller to blandt de nye sorter, hvis man har et større areal. Men han anbefaler også, at man tager sine egne erfaringer i betragtning.

- Hvis man har gode erfaringer med en sort, er det selvfølgelig også en vigtig parameter for sortsvalget, da erfaringerne viser, at der fra ejendom til ejendom er meget forskellige oplevelser af de enkelte sorter - eksempelvis som følge af variationer i læforhold, fugtighed i marken eller bonitet, mener Thomas Harbo.

2018

Overordnet set har dyrkningsåret 2018 ifølge Thomas Harbo været karakteriseret af et lidt sent, men varmt, forår uden nogen kold periode samt høje sommertemperaturer og mange solskinstimer. Og desuden har der været meget tørt i størstedelen af vækstsæsonen.

- Alle har nok stadig sommeren 2018 stående klart i erindringen som en meget varm og tør sommer. Dette har da også i allerhøjeste grad sat sit præg på afgrødernes vækstbetingelser og har påvirket såvel udbytte som kvalitet i uhørt sjælden grad.

Men kvaliteten har ifølge Thomas Harbo været langt bedre end frygtet.

- Selv majs med en meget lav stivelsesandel har en forbavsende god fordøjelighed, hvilket skyldes meget letfordøjelige cellevægge. Årets majs har gennemgående en lidt lavere til normal andel af cellevægge, mens FK NDF til gengæld ligger 5 - 6 enheder højere end normalt. Det er tidligere set i tørkesituationer, at halm og stængler i majs er ret letfordøjelige, men aldrig i et omfang som i år, siger Thomas Harbo.

Samlet set betyder det, at energiniveauet i majsen er meget høj - til trods for et meget lavt stivelsesindhold i afgrøder på uvandede arealer.