De fleste gårde i Kroatien er små, men ikke Osatina Grupa, der hver dag leverer 150.000 liter mælk og mange andre produkter.

150.000 liter. Så meget producerer de 5500 malkekøer i døgnet på den kroatiske virksomhed Osatina Grupa, som selv vurderer, at det dermed er Europas største mælkeproducent. I alt er der 12.000 køer, der alle har en chip, og som de forventer kan blive til 15.000 køer på de fire matrikler. Derudover producerer virksomheden også grise, frugt, tomater, agurker, champignon, kompost og har fokus på biogas. Alle restprodukter skal helst bruges i en anden produktion.

Osatina Grupa er med sin kæmpemæssige størrelse på flere matrikler en stor kontrast til resten af det kroatiske landbrug, der primært er små familielandbrug, der kun lige forsørger familien eller laver et meget lille overskud på det lokale marked. I Kroatien er der 157.440 bedrifter, der i gennemsnit råder over 10 hektar jord. Størstedelen - hele 85 procent - har under 10 hektar jord til deres gård. Til sammenligning er der herhjemme 38.280 registrerede bedrifter, der i gennemsnit har 68,4 hektar jord.

240 køer i timen

De 5500 malkekøer hos Europas måske største mælkeproducent bliver malket to-tre gange i døgnet i den store automatiserede malkekarrusel, der blev præsenteret af Delaval på EuroTier i 2010, og som kan malke 40 køer ad gangen og op til 240 køer i timen i 18-20 timer hver dag. Turen hen til malkekarrusellen er automatiseret, hvor en kodriver genner køerne sammen hen mod malkningen. Her står så en enkel medarbejder, der sørger for, at køerne rent faktisk går ud af karrusellen igen, så der ikke opstår knudepunkter i flowet. Størstedelen af mælken bliver aftaget af ét stort firma, og det er mere end, hvad Kroatien selv kan aftage. Direktøren for det hele, Mirko Ervavic, vil ikke ud med, hvad de får pr. liter mælk, men fortæller, at den gennemsnitlige afsætningspris i landet er 30 eurocent pr. liter. Virksomheden eksporterer en stor del, hvilket er lidt af en kontrast til resten af landet. Planteavl udgør 62,5 procent af landbrugsproduktionen i Kroatien, hvoraf cirka en tredjedel er kornprodukter. Mens dyreproduktionen udgør 37,5 procent af den samlede landbrugsproduktion.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Alt skal udnyttes

Osatina Grupa blev stiftet for 26 år siden og har haft en eksplosiv vækst lige siden. Virksomheden producerer grisekød fra 40.000 grise på to lokationer, hvor der er 1350 søer, der får 45.000 pattegrise hvert år.

Den kæmpemæssige produktion giver selvsagt mange affaldsprodukter, og filosofien er, at alt skal udnyttes til produktion. Derfor har Osatina Grupa også lavet sine egne biogasanlæg. Filosofien er en cirkulær produktion, hvor det hele begynder på marken, kommer igennem køerne derefter, biogasanlæggene, forbi champignon-gartneriet eller grøntsagsproduktionen i drivhusene.

Al gødningen bliver brugt i disse biogasanlæg, som kan bruges til at opvarme drivhusene med tomater og agurker om vinteren og omvendt til at køle dem ned om sommeren.

Drivhusene fylder 27,5 hektar fordelt på 12 hektar blommetomater, 5,5 hektar cocktail- og cherrytomater og 10 hektar agurker. De 15.000 ton grøntsager bliver solgt på det europæiske marked under brandet Vego. Planen er at udvide produktionen med knap fem hektar salat. Hvert år produceres der 45.000 ton kompost.

Hver ko har en chip i sig, og det er ikke i frygt for at koen render væk, og skal findes igen. Chippen gemmer alle koens data, og dermed kan man forudsige, hvor meget mælk hver enkelt ko vil give, og dermed også den samlede ydelse ud fra de mønstre man kan se i de foregående indsamlede data. Samtidig kan man løbende holde øje med hver enkelt kos tilstand.

Udvidelsen af virksomheden betyder også, at de 1100 ansatte forventes at blive til 1500 ansatte. Ganske få i det kroatiske landbrug har en længere relevant uddannelse, og derfor er mantraet, at der skal gøres mere for at tiltrække medarbejdere med lange uddannelser. Osatina Grupa har 140 ansatte, der er universitetsuddannede.