Kalve skal have mere smertelindring ved afhorning, mener DDD og LFK i ny aftale.

Kalve skal ikke kun bedøves ved afhorning, men også have efterfølgende smertelinding som standard sammen med lokalbedøvelsen.

Det er konklusionen i den aftale som Den Danske Dyrlægeforening og Landbrug & Fødevarer Kvæg netop har indgået.

Mange undersøgelser viser, at afhorningen også gør ondt efter selve indgrebet, og at det derfor påvirker kalvens velfærd negativt, ifølge Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) ved Aarhus Universitet, der har udarbejdet en rapport om emnet.

- Brugen af NSAID i kombination med lokalbedøvelse reducerer altså de umiddelbare velfærdsmæssige ulemper, som afhorning medfører for kalven i tiden under og lige efter indgrebet, fremgår det af rapportens konklusion.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Penge at spare

Der er også et økonomisk incitament til at lave længerevarende smertelindring, da det formentlig kan opretholde tilvæksten, der ellers ville stå i stampe, fordi kalven spiser mindre ved smerter.

Det mener formanden dog ikke er de to parters incitament til at have lavet aftalen.

- Det er ikke på grund af økonomien, at vi har lavet denne her aftale, Men snarere som en anturlig udvikling, fordi det, der er acceptabelt rykker sig. Og jeg tror, at der bliver taget rigtig godt i mod aftalen, siger Carsten Jensen til Maskinbladet.

Det anslås, at over halvdelen af kalvene på nuværende tidspunkt smertelindres ved afhorning udover lokalbedøvelsen.

Christian Lund, formand for LFK og Carsten Jensen fomand for DDD vil arbejde aktivt for, at alle kalve fremover modtage længerevarende smertebehandling som supplement til lokalbedøvelsen.

Forskerne ved endnu ikke hvor længe kalven har smerter efter indgrebet. Såret efter brændingen heler kun langsomt. Men man ved, at kalvene oplever smerterelaterede ændringer i følsomheden i området omkring de fjernede hornanlæg i flere måneder efter afhorning. Forskerne ved fra humanmedicin, at disse ændringer af følsomheden er vanskelige at håndtere medicinsk.

Som en del af aftalen skal alle danske dyrlæger aktivt anbefale længerevarende smertelindring som standardbehandling ved afhorning under et rådgivningsbesøg. Det bør også noteres i besøgsrapporten i forbindelse med de halvårlige velfærdsvurderinger. Hvor meget smertelindring de skal have og hvor længe, bliver afgjort af den enklete dyrlæge fra kalv til kalv. 

Senest om 1 år skal aftalen evalueres.