Foruden oplæring af nye elever er omlægningen til økologi på Barsø i fuld gang.

Fødevareproduktionen i Danmark og verden er foranderlig. Det gælder også vores produktion på Barsø. Det er tid til et rolleskifte fra konventionel til økologisk mælkeproduktion. Af forskellige årsager har vi valgt denne strategi fremadrettet, og vi glæder os til udfordringen.

Ligesom i den kendte religiøs fortælling om først de syv fede år og derefter de syv magre år har det været helt afgørende for os at få vendt tingene rundt. Vi har i alle årene haft fokus på mælkekvalitet, dødelighed, genetisk fremgang og sundhed hos køerne. Men når vi dykker ned i regnskaberne fra de senere år, er der bare ikke penge tilovers. Faglig dygtighed er ikke nok. Nøgleord er økonomisk ledelse og forhandlinger. Der gælder ikke kun ledelse af medarbejdere men også benhårde økonomiske handlingsplaner.

Første step er at få dækningsbidraget på køerne op. En 4.-5. kalvs ko bidrager alt andet lige mere positivt til det samlede DB end én 2.-3. kalvsko, og i den forbindelse er det vedtaget, at køerne skal ud af stalden og få bevæget kroppen på fold og græs. Nicheproduktion har ligeledes fra starten været en del af vores strategi. Så derfor har beslutningen om at lægge om til økologi ikke været så svær.

Bjerggaard ligger som øens østligste ejendom med rigtig gode muligheder for afgræsning omkring gården. Og i forbindelse med sidste års kollektive opsigelse fra et stort antal økologiske producenter i området lagde vi en ansøgning om levering af økologisk mælk ind til Arla imellem jul og nytår. Der har været forudgående møde med både Naturmælk og Arla omkring levering og branding af Barsø som en økologisk ø, og det er vores helt klare indtryk, at der kan samarbejdes med begge mejerier. Men på grund af økonomisk tilbagegang gennem de seneste fire år er økonomien sat på dagsorden, hvilket betyder, at vi ikke kan tillade os at sige nej tak til Arlas afregning af økologisk mælk allerede fra 1. maj 2017. Et halvt år tidligere end andre mejerier tilbyder.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Vi elsker begge to udfordringer, også interne udfordringer. Da Søren står for marken og fodring af køerne, og jeg står for malkning og pasning af køerne, kan der godt flyve lidt beskyldninger igennem luften, når der mangler 200 liter i tanken én dag. Omlægningen til økologi har krævet meget samarbejde og fælles planlægning, som ingen af os sidder tilbage med en skuffelse over. Vi tog imod tilbuddet fra Syddansk kvæg om et gratis omlægningstjek, og sendte sammen med vores planteavlsrådgiver ansøgning afsted om tilskud til økologisk drift. Vi modtog autorisationsbeviset for økologisk jordbrugsproduktion for små to måneder siden.

Læs mere i Bovilogisk

Læs mere, i det nyeste nummer af Bovilogisk, der udkommer fredag den 19. august.

Har du abonnement på bladet, kan artiklen allerede nu læses ved at klikke her. Ikke-abonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til artiklen.

Der kan bestilles abonnement på www.bovilogisk.dk eller 7620 7970.