Seges Kvæg har undersøgt ti mælkeerstatninger til kalve, der alle indeholdte den deklarerede mængde skummetmælkepulver. Et enkelt produkt dumpede på indhold af råfedt.

En stikprøve af 10 forskellige mælkeerstatninger til kalve fra 8 forskellige firmaer viste, at alle indeholder den mængde skummetmælkspulver der er deklareret på enten indlægssedlen eller opgivet af firmaerne til oversigten i Håndbog i kvæghold, 2015. En enkelt prøve dumpede på underindhold af råfedt.

Prøverne er udtaget i oktober og november 2015, og der er udtaget 7 prøver med et deklareret indhold af skummetmælkspulver på 60 procent samt 3 prøver med mellem 50 og 60 procent skummemælkspulver. Prøverne er dels udtaget på malkekvægbedrifter og dels udtaget på firmaernes lagre. De enkelte prøver er udtaget af en hel sæk mælkepulver (25 kg), der er neddelt på stedet med spalteneddeler (Pfeuffer GmbH, Mess - und Prüfgeräte).

Holder hvad de lover

Analyserne viste, at alle mælkeerstatninger indeholdt mindst det deklarerede indhold af skummetmælkspulver og flere prøver lå væsentligt over deklarationen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Med undtagelse af en enkelt prøve indeholdt mælkeerstatningerne det garanterede indhold af råprotein, råfedt og råaske. Den ene prøve, der dumpede, havde et underindhold af råfedt på 3,3 procentenheder. Seges Kvæg er i dialog med det pågældende firma om at få rettet op på årsagen til underindholdet.

Seges Kvæg vil følge op med en tilsvarende stikprøveundersøgelse i 2016.

Fordele vedskummetmælkspulver

Hos den spæde kalv er fordøjelsesenzymerne tilpasset fordøjelse af mælk. Dette giver ifølge Seges Kvæg skummetmælks- og vallepulvere fortrin fremfor vegetabilske proteinkilder, som for eksempel sojaproteinkoncentrater.

Skummetmælkspulver har endvidere fortrin fremfor vallepulver. Dels fordi der kan være et højt aske- og sukkerindhold i vallepulver, og dels fordi skummetmælkspulver danner koagel i løben, hvilket giver en langsommere udtømning af protein fra løben til tyndtarmen i tiden lige efter fodring. En langsom tømning af løben betyder mindsket risiko for diarre og sikrer en høj fordøjelighed af protein.

Mælkeerstatningen skal indeholde mindst 60 procent skummetmælkspulver for, at der dannes et fast koagel. Dannelse af koagel er en fordel, men ikke et "must", idet vallepulver generelt har en høj fordøjelighed i tyndtarmen. Der kan også opnås gode resultater med mælkeerstatninger baseret på vallepulver. Mælkeerstatninger med et højt indhold af skummetmælkspulver betegnes dog som det sikre valg til kalve under tre uger.

Deklareret indhold

Der har i den senere tid været meget fokus på mælkeerstatninger til kalve, ikke mindst da undersøgelser foretaget på initiativ af Vestjysk Lanboforening afslørede at flere mælkeerstatningsprodukter var af meget dårlig hygiejnisk kvalitet.

Denne undersøgelse fra Seges Kvæg adskiller sig fra den undersøgelse Vestjysk Landboforening har foretaget, ved udelukkende at undersøge om produkterne lever op til det deklarerede indhold.