Hos mælkeproducent Morten Hansen betyder en strøkasse med bånd at strøning af sengebåse ikke længere er en sur pligt.

Morten Hansen, der ejer ejendommen Højgård i Vrå,Vendsyssel, varetog tidligere strøningen i sengebåsene hos sine 260 malkekøer ved brug af et overfaldsgreb og håndgreb. Nu har han imidlertid opgraderet udstyret, og fået en Avant 520 minilæsser med tilhørende strøkasse med bånd.

Efter at have haft sættet i brug nogle uger, hersker der ingen tvivl på Højgård omkring de fordele minilæsser og strøkasse giver.

- Strøning har altid været lidt af en sur pligt, men med den nye strøkasse er det blevet meget sjovere. Rent fysisk, så mærker jeg også en forskel. Før da strøningen foregik delvist manuelt, kunne jeg godt mærke det hårde arbejde i kroppen, men nu kan jeg jo sidde stille, og så lade Avant?en om det tunge arbejde, siger Morten Hansen.

Forbedret hygiejne

Det er ikke kun Morten Hansen, der mærker de mange fordele strøkassen giver. Fordi strøningen nu er blevet lettere, og ikke længere er så tidskrævende, får Morten Hansens køer nu frisk halm i deres båse hver dag.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

For at desinficere og forbedre sengehygiejnen yderligere, benytter Morten Hansen en blanding af en tredjedel halm, en tredjedel miljøkalk og en tredjedelvand, som han mikser i fuldfodervognen, og derefter kører ind i stalden med minilæsseren.

Netop brugen af strøkassen til kalkblandingen spiller en stor rolle for mange landmænd.

- Vi oplever en langt større efterspørgsel på netop strøkasserne med bånd på grund af de enorme fordele, det giver at bruge blandingen af halm, kalk og vand i kvægbruget. Kalken holder bakterievæksten nede, imens det også danner et mere behageligt underlag for kørerne. Det bløde og eftergivende leje forbedrer køernes velfærd, idet antallet af hævede og afslidte haser nedbringes. Effekten er at kørerne giver mere mælk - så gevinsten er stor for alle, mener Jørgen Jensen, der er indehaver af Avant Danmark.

Store besparelser

Strøkassen med bånd har en kapacitet på 900 liter, der kan øges til 1.400 liter via en overbygning. Modsat mange andre strømaskiner, hvor halmen blæses ud, så kaster Avant-strøkassen i stedet halmen ud, hvilket reducerer halmstøv i stalden.

Strøkassen kan håndtere alle former for strømaterialer. Alt efter materialevalg, har strøkassen med bånd en kastelængde på op til tre meter. Strømaskinen passer til alle Avants minilæssere, og strøkasse kan desuden monteres med forskelligt ekstraudstyr, herunder en skraber, til rengøringen af spalter og gangarealer.