En løsning med halm og kalk i sengebåse kan være at foretrække i ældre stalde

Et blødt underlag i sengebåse er afgørende for køers komfort. Et blødt underlag øger liggetiden og afhjælper ben- og haseskader. En blanding af halm og kalk i sengebåse har nu i flere undersøgelser vist sig at udgøre et mindst lige så blødt leje som sand, lyder det fra JH Staldservice. Brugen af kalk i sengebåsene giver desuden et basisk miljø i sengebåsene, der holder bakterier og celletal nede.

Med baggrund i disse erfaringer har JH Staldservice nu udviklet et system, som automatisk blander halm, kalk og lidt vand og herefter strør blandingen i sengebåse fra en automatisk skinneophængt strømaskine.

Optimer gamle stalde

En blanding af halm og kalk i sengebåsene er et godt og billigt alternativ til at udskifte madrasser eller ombygge stalden til sand. Ved at vælge en løsning med halm og kalk i sengebåsene, kan man optimere sengene i ældre kvægstalde i stedet for at bygge nyt eller om.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Nye madrasser er dyre i indkøb og har en begrænset levetid og konstruktionen i mange ældre stalde vil ikke umiddelbart kunne bære et skifte til sand, da sandet vil stoppe de gamle gyllekanaler og spalter.

- Mange ældre stalde er heller ikke konstrueret til, at landmanden kan køre med en minilæsser ned mellem båsene. Dette besværliggør at få bragt liggemateriale ind i båsene til køerne. Derfor har vi nu udviklet systemet, som både kan blande og strø halm og kalk direkte ud i sengebåsene uden at belaste staldkonstruktionen, siger Brian Frederiksen fra JH Staldservice.

Det nye system består af en halmopriver og en nyudviklet stationær blander på to kubikmeter, som kan bruges til at blande den daglige ration strøelse til sengebåsene samt en automatisk strømaskine ophængt på skinne. Via blanderens styring kontrolleres at halm, kalk og vand blandes i det rigtige forhold, så det hverken er for vådt eller for tørt.

Billigt og godt alternativ

Halm og i særdeleshed kalk er meget billigt i indkøb og har i modsætning til sand desuden en lang række fordele i markerne, hvor det er med til at vedligeholde og bidrage til humus.

Gode madrasser er dyre i indkøb og sandsenge er også dyre i etablering, da det ofte vil kræve en stor ombygning af stalden. Etablering af sengebåse med underlag af halm og kalk kan derimod gøres til en fornuftig pris samtidig med, at man får en langtidsholdbar og tidsbesparende løsning. JH Staldservice kan tilbyde en totalløsning med både halmsnitter, ekstra påslag til kalk og en styring til dosering af vand i blanderen. JH Staldservice ombygger også gamle sengebåse med højere bagkant, så de kan bruges til halm og kalk i stedet for nuværende løsning.