Det spørgsmål stiller Seges, Aarhus Universitet og kvægavlsforeningerne nu samtlige konventionelle mælkeproducenter i Danmark.

Mælkeproduktionen i Danmark er under stærk forandring. Tiden er derfor moden til at få mælkeproducenternes bud på, hvordan egenskaberne i et fremtidigt avlsmål skal vægtes i forhold til hinanden.

Resultaterne fra undersøgelsen indgår i det fortsatte arbejde med at sikre et tidssvarende avlsmål.

Projektleder Morten Kargo fortæller:

- Det er første gang, samtlige mælkeproducenter i Danmark er blevet spurgt om deres ønsker til avlsmålet - altså hvordan fremtidens ko skal se ud. Vi vil gerne have deres bud, fordi det er vigtigt, at den avlsmæssige udvikling harmonerer med kvægbrugernes ønsker til fremtidens ko.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Undersøgelsen er allerede gennemført hos alle økologiske mælkeproducenter som en del af det økologiske forskningsprojekt SOBcows, og nu er tiden kommet til at undersøge de konventionelle producenters præferencer.

Man deltager ved at klikke ind på www.breedinggoal.com Det tager omkring 10 minutter at gennemføre undersøgelsen.

Spørgeundersøgelsen er tilrettelagt i forskningsprojektet SOBcows i samarbejde med Dansk Holstein, RDM-Danmark og Dansk Jersey.