Den Danske Dyrlægeforening har sammen med Seges udviklet et to-årigt kursusforløb i yversundhed og mælkekvalitet. Kurset skal klæde kvægdyrlægerne yderligere på til rådgivningsarbejdet.

- Størstedelen af antibiotikaforbruget ligger på yverlidelser. Så det giver god mening at sætte ind og styrke dyrlægernes viden yderligere på dette område. Det vil gavne både køerne, landmanden, mælkeproduktionen og befolkningen, siger Jens Philipsen, formand for Den Danske Dyrlægeforenings kvægsektion.

- Deltagere på kurset vil udover at få den nyeste teoretiske viden også udveksle erfaring i at diagnosticere og behandle yverbetændelse. Konkret får deltagerne bl.a. mulighed at planlægge, udføre og evaluere en sanering i en besætning med smitsom mastitis, fortæller specialkonsulent/MBA Michael Farre, Seges.

Om kurset

Kurset er målrettet praktiserende kvægdyrlæger og skal bidrage med specialviden og værktøjer til effektiv rådgivning i yversundhedsmanagement. Dyrlægerne får skærpet deres kompetencer i at vurdere yversundhed og mælkekvalitet. Men også i at tilrettelægge, implementere og følge op på handlingsplaner til forbedring af yversundheden i kvægbesætningen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Udover at gøre dyrlægerne endnu bedre til at analysere årsagsforhold og identificere problemer i relation til yversundhedstilstanden, er der også fokus på samarbejdet med landmanden.

Interessen for kurset har været stor. Det er allerede fyldt op, og der er oprettet en venteliste.