Ko-foder eller so-foder " hold fokus på effektiviteten.

Flere års praksis i USA viser, at mange sygdomme relateret til fodring kan afhjælpes med lucerne – og at manglende struktur i foderet er roden til meget ondt. Derfor virker det meget overraskende, at i stedet for at være fyldt af struktur, skal foderet nu findeles. Det skriver Anna-Sofie Kjærsgaard, økologi- og kvægrådgiver, Vestjysk Landboforening i den nyeste udgave af Bovilogisk.

Jagten på foderomkostningerne er de seneste år blevet skærpet på grund af ringe bytteforhold mellem mælk og foder. Men der skal stadig mælk i tanken – og gerne mere, så derfor er det en stor kunst netop at få mere mælk ud af mindre. Og her er det, at man aldrig må glemme, at køer er født til at være drøvtyggere. Er strukturen i foderet ikke i orden, kan man godt glemme alt om optimering af alt andet. Det handler nemlig om at holde vommen sund - på den måde opnås den bedste foderudnyttelse og dermed bedste resultat på bundlinjen, påpeger Anna-Sofie Kjærsgaard.

Læs mere i det nyeste nummer af Bovilogisk, der udkommer fredag den 19. juli. Har du abonnement på bladet, kan artiklen desuden læses på www.bovilogisk.dk. Ikke-abonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til artiklen.

Der kan bestilles abonnement på www.bovilogisk.dk eller 7620 7970.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce