Landmænd med køer har fået forbedret dyrevelfærden væsentligt. Dødeligheden for både køer og kalve falder samtidig med, at antibiotikaforbruget rasler ned.

Nyere tal viser at både ko og kalvedødeligheden er blevet reduceret samtidig med at medicinforbruget er blevet sænket. Det oplyser Videncentret for Landbrug.
 
Siden august 2010 har de danske kvægbrugere fået videre rammer for arbejdet via ’obligatorisk sundhedsrådgivning’, der blandt andet betyder, at de selv må behandle køerne for en del forskellige lidelser. Til gengæld forpligter de sig til faste sundhedsbesøg af dyrlægen enten hver uge eller hver 14. dag.
 

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce
Formålet med obligatorisk sundhedsrådgivning var at øge dyrevelfærden og styrke beredskabet, og udviklingen i en række nøgletal, der indikerer niveauet af dyrevelfærd, viser, at det er lykkedes.
 
Det glæder direktør på Videncentret for Landbrug, Kvæg, Gitte Grønbæk.
 
- Dette er det synlige bevis på, at kvægbrugerne arbejder seriøst med dyrevelfærd, og at de har taget obligatorisk sundhedsrådgivning godt til sig. De muligheder, de har fået, bliver brugt på ude på bedrifterne, og det giver resultater på dyrevelfærden, lyder det fra Gitte Grønbæk.

Færre døde kalve

Den positive udvikling ses blandt andet på udviklingen i dødeligheden, som i de fleste tilfælde er tæt forbundet med dyrevelfærden.
 
For første gang siden 1999 er andelen af dødfødte kalve nu under syv procent. Den samlede kalvedødelighed er faldet efter to kolde vintre, der var hårde for kalvene. I 2011 var den nede på otte procent, hvilket er det laveste i den tid, kalvedødeligheden er blevet opgjort på landsplan. 
 
Det foreløbige tal for 2012 lyder på 6,7 procent og indikerer dermed yderligere et fald. Tallet vil dog med stor sandsynlighed vokse i årets sidste kolde måneder. Da kalvedødeligheden var på sit højeste var den på 9,7 procent, og andelen af dødfødte kalve var på 7,4 procent