Mens planteavlerne kan glæde sig over bedre indtjening, begynder de fortsat stigende kornpriser at trække tænder ud hos svineproducenterne.

Prisen på korn er steget med næsten 50 procent de seneste par måneder. Og det rammer de danske svineproducenter på pengepungen. Det fortæller P4 Østjylland.

- Det giver nogen skævvridninger. I særdeleshed for de landmænd, som ikke har foderet selv og skal ud at købe det hele, siger landmand Mogens Jensen fra Haslund ved Randers.

Han producerer 30.000 slagtesvin om året og dyrker selv det meste af det korn, han bruger som svinefoder.

- Problemet er dem, der nu det næste år skal ud at købe noget rigtig dyrt foder. De kan komme til at producere med underskud - og det er spørgsmålet, om de kan holde til det økonomisk.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

De høje kornpriser vil dog i løbet af nogen tid også få prisen på svinekød til at stige - til glæde for svineproducenterne.