Ny Strautmann-fuldfodervogn med Digi-Star 3600-styring er blevet et nyttigt redskab i dagligdagen, som mælkeproducent Torben Svenningsen nødigt vil undvære

Torben Svenningsen, som driver et kvægbrug ved Roslev i det nordlige Salling, indviede sidste år en større tilbygning til stalden og fordoblede ved den lejlighed besætningen til 220 køer. I samme forbindelse investerede han i en ny fuldfodervogn, som blev forsynet med den mest moderne teknik og computerudstyr fra firmaet Digi-Star.

Digistar 3600-styringen har mange styringsmuligheder, blandt andet foderstyring, og de mange muligheder for at optimere fodringen gav mulighed for at få 40 procentstøtte til købet fra miljøteknologipuljen.

Mixervognen er en 28 kubikmeter vertikalblander med to snegle af mærket Strautmann fra firmaet Ingemmann-Larsen på Mors. Vognen afløste for cirka fem måneder siden en 19 kubikmeter padleblander, som ifølge Torben Svenningsen ikke var glad for de mængder halm, som han anvender i goldko-rationen. Derfor var han da heller ikke i tvivl om, at den nye mixervogn skulle være en vertikalblander.

Hurtig aflæsning

Inden valget af ny fuldfoderblander, kiggede Torben Svenningsen på flere forskellige vogne, men at valget faldt på en Strautmann, skyldes først og fremmest hans forhold til maskinforretningen Ingenmann Larsen på Mors.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det er generelt der, jeg handler, hvis jeg ellers kan blive enig med dem. Det har noget at gøre med service og tillid og at man får en god behandling, siger han.

Han erkender således, at valget af Strautmann ikke skyldes mærket Strautmann i sig selv.

- Men jeg har dog en idé om, at det er en kvalitetsvogn. Jeg kan også godt lide, at den udfodrer foran, og at den er hurtig til aflæsningen. Også slutaflæsningen, hvor pto'en stoppes og den sættes et gear op elektronisk, sikrer en betydeligt hurtigere aflæsning. Den gør et rigtig pænt arbejde, siger Torben Svenningsen.

Udfodringen på Torben Svenningsens vogn er som nævnt placeret foran, og det, mener han, sikrer, at man har et godt overblik over, hvad der kommer ud.

- Man kan styre lemmen og båndet, så man kan få foderet lagt, som man vil have det, siger han.

- Og alle de hydrauliske funktioner styres fra traktorens førerkabine, så det hele er meget nemt, siger han.

Fodrer i grupper

Der blandes og udfodres en gang dagligt til de malkende køer, og der blandes og udfodres hver anden dag til henholdsvis goldkøer og kvier. Dermed blandes der to læs hver dag.

Foderrationerne styres som nævnt ved hjælp af Digi-Star 3600.

- Det er et simpelt program, som er nemt at anvende, siger Torben Svenningsen

Han demonstrerer, hvor let det er at betjene computerprogrammet inde fra staldens kontor. Han opretter let de forskellige foderemner, og hver gang han skifter til en ny ensilagestak, opretter han emnet med et nyt navn, så der er fuldstændig styr på foderblandingerne. Desuden opdaterer programmet løbende lagerbeholdningen.

- Så når vi bruger det sidste i en silo, kan vi se, om indholdet var målt rigtigt op.

- Det er også let at ændre en ration, hver gang vi skifter til nye fodermidler, og vi har løbende kontrol i forhold til de dyr, der er i stalden.

Det er hovedsageligt Torben Svenningsen selv, der opretter og ændrer i programmet inde fra staldcomputeren, men det er også muligt at foretage mindre ændringer ude ved selve vognen.

- Det er meget let at justere og eksempelvis øge den samlede ration med 100 kg, for så regner systemet selv mængdeforholdene ud på de enkelte ingredienser, siger Torben Svenningsen.

Han viser også, at programmet også har en funktion i forbindelse med lagerstyringen, som kan se, hvornår der skal bestilles varer hjem. Det er han dog endnu ikke begyndt at anvende.

Overførsel af data mellem mixervognen og computeren foregår via en usb-nøgle, og det sker typisk en gang om ugen eller måske hver 14. dag.

Foderleverandøren rådgiver

Torben Svenningsen bruger en fodringskonsulent fra sin foderleverandør, Vestjyllands Andel, og foderplanerne bliver jævnligt rettet til. Det sker også, hvis han skifter fra et fodermiddel til et andet, fordi det i en periode er økonomisk fordelagtigt. Et aktuelt eksempel er, at Torben Svenningsen har skiftet roepiller ud med korn.

- Vi ændrer foderplanerne ud fra de foderemner, vi har til rådighed, siger Torben Svenningsen.

For tiden indgår der eksempelvis ensilage fra to stakke i blandingen. Han ensilerer efter lagkageprincippet med græs i bunden og majs i toppen, og derfor indgår der cirka lige meget majs og græs i rationen.

Produktion af sodakorn

Strautmann-vognen anvendes også til produktion af sodahvede.

- Tidligere valsede vi, men det tog en del tid hver dag, fortæller Torben Svenningsen.

Den daglige tidsbesparelse er dog ikke det vigtigste argument for, at Torben Svenningsen nu bruger sodakorn. Det primære mål er at optimere køernes fordøjelse ved at flytte optagelsen fra vommen til tyndtarmen.

- Men jeg synes nu ikke, det er revolutionerende, siger Torben Svenningsen, som mener, at han ikke kan konstatere nogen forskel, efter at det valsede korn er erstattet med sodakorn.

- Men vi har fået en nemmere hverdag, fordi vi ikke længere skal bruge tid på at valse hver dag - det tager forholdsvis lang tid at valse hver dag, synes han.

Sodakornet produceres i mixervognen til en måned ad gangen.

- Jeg har erfaring for, at vi ikke skal producere for store læs ad gangen, fordi der så kan opstå nogle hjørner, som ikke blandes med, siger Torben Svenningsen. Han producerer 10 ton ad gangen.