Der er igen fundet schmallenberg i danske husdyr. Fire køer fra Syd- og Sønderjylland, der har født misdannede kalve, er fundet positive for antistoffer mod schmallenberg-virus ved DTU Veterinærinstituttet.

DTU Veterinærinstituttet har konstateret antistoffer mod Schmallenberg virus i endnu fire køer fra Syd- og Sønderjylland. Dermed er antallet af antistofpositive dyr i det sydlige Jylland oppe på seks kreaturer. 

- Blodprøverne fra køerne er blevet udtaget, i forbindelse med at de i løbet af foråret fødte misdannede kalve. Også kalve fra tre af de fire køer er blevet undersøgt, men der har ikke kunnet konstateres virus i nogen af dem, fortæller Anette Bøtner, der er sektionsleder og dyrlæge ved DTU Veterinærinstituttet.

I maj blev to andre kreaturer fra Sønderjylland som de første i Danmark fundet positive for antistoffer, da de blev testet i forbindelse med eksport. 

Efterfølgende blev en misdannet og dødfødt kalv fra Fyn fundet positiv for Schmallenberg virus og moderdyret fundet positiv for antistoffer. I alt 61 dødfødte og svagfødte kalve, lam og gedekid med misdannelser er blevet undersøgt for selve Schmallenberg virus, hvoraf kun kalven fra Fyn er fundet positiv. 

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce