Det er mælkeprisen, som afgør, om mælkeproducenterne tjener penge

- Hvis vi skal tjene penge og overleve, skal mælkeprisen bevæge sig i en anden retning, sagde formanden for Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter, Kjartan Poulsen på foreningens generalforsamling torsdag aften i Ølgod.

- Kvæg beskæftiger sig meget med hvor vi kan spare, og det er naturligvis også i sparesammenhæng, at der kan afsættes mest rådgivning. Heldigvis så vi i januar, at fremtrædende lokale konsulenter også var nået til den konklusion, at den eneste fremtid for mælkeproduktion ligger i en bedre afregningspris eller i hvert fald et bedre bytteforhold mellem indsatsfaktorer og afregningspris, sagde Kjartan Poulsen.

For et år siden kunne vi sige, at sådan er situationen i hele Europa. Det gælder nok knap i samme omfang længere. Dels ligger vi ikke længere fem procent foran i afregningspris, ja vi er ikke engang foran, vi er faktisk kommet bagefter flere af de store europæiske mejerier. Og dels har de mindre mekaniserede mælkeproducenter større gavn af en faldende råvarepris end vi har, fordi en større del af deres omkostninger udgøres af foder, sagde han.

Han beklagede, at Arlas afregningspris ifølge foreningens opgørelse ligger mellem fem og 15 øre bagefter andre europæiske mejerier.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det skal vi have gjort noget ved, sagde han.

Han var også kritisk over for Arlas kursafregning imellem danske og svenske kroner.

- Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter har for mindre end en måned siden henvendt sig til alle repræsentantskabsmedlemmer i Arla Foods med en opfordring til at ophæve mejeriets specielle model for kursomregning.

Hans egen mælkepris ville være 12,1 øre højere pr. kg, hvis han havde fået sin mælk afregnet i svenske kroner og efterfølgende vekslede til danske kroner.

- Hele det svenske efterslæb fra 2009 har de tjent tilbage i en sådan grad, at danske arlaleverandører nu har et større efterslæb end svenskerne nogensinde har haft, og for tiden bliver det større og større, sagde han.

Han redegjorde for, at Arlas kursomregning skulle mindske udsvingene i afregningskurs til de svenske andelshavere, men at fakta er, at den har øget variationen i den udbetalte pris til svenskerne i forhold til at få reguleret kursen hver måned.

- Det udjævner sig, siger Arla Foods. Det er jo en gratis påstand, for ingen kender forholdene bare ét år frem. Det gør vi heller ikke, men vi ved at svenskerne kom bagefter på en ekstraordinær baggrund, nemlig indledningen til finanskrisen, vi ved, at svenskerne blev snydt, om jeg så må sige, ved en lav mælkepris, vi ved, at dansekerne siden er blevet snydt ved en høj mælkepris, og vi kan ikke se en naturlig udvikling, der vil udjævne det store efterslæb danskerne har oparbejdet.

Hans regnestykke viser, at kursen på den svenske krone skal falde fra 83,7 øre til 75 øre, og så vil der alligevel gå to år, før det danske efterslæb er udlignet.

- Pengene er udbetalt efter gældende retningslinjer og efter en vedtagelse i repræsentantskab og bestyrelse, og det kan vi ikke gøre noget ved bagud, men vi vil fortsætte med at opfordre Arla Foods til at ophæve modellen. Der er ingen argumenter for at opretholde den. I øvrigt kan jeg tilføje, at LDM ikke har fået noget svar fra Arla Foods på vores opfordring, det synes jeg egentlig er skuffende, sagde Kjartan Poulsen.