Efter skarp kritik fra virksomheden Infarm A/S gør Videncentret for Landbrug opmærksom på, at videncentret laver FarmTest for at varetage kvægbrugernes interesse - ikke virksomhedernes.

Infarm er utilfreds med den seneste FarmTest af gylleforsuringsanlæg. Videncentret for Landbrug, der står bag FarmTesten, svarer nu igen på kritikken.

- En af vores hovedopgaver er - helt uafhængigt af firmainteresser - at medvirke til at udvikle, afprøve og formidle viden om nye teknologier, der kan understøtte udviklingen af et konkurrencedygtigt kvægbrug. FarmTesten af forsuringsanlæg er en del af det arbejde, og vi varetager naturligvis - som altid -udelukkende kvægbrugernes interesser, siger direktør for Videncentret for Landbrug, Kvæg, Gitte Grønbæk.

Morten Lindgaard Jensen, konsulent i Videncentret for Landbrug, Kvæg er manden bag FarmTesten om gylleforsuring. 

- Konceptet FarmTest bygger på orienterende undersøgelser, der foregår under praktiske forhold, typisk ude hos landmanden. Resultaterne er primært orienteret mod at give landmanden hjælp til beslutningsstøtte, når der for eksempel skal investeres i teknologier. I testforløbet interviewes landmanden om hans erfaringer og forventninger med investeringen. FarmTesten af forsuringsanlæg er gennemført på samme måde, siger Morten Lindgaard Jensen, der blandt andet fremhæver følgende punkter, som svar på kritikken: 

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

• "Det faktisk anvendte svovlsyreforbrug i FarmTesten bygger alene på landmandens oplysninger, idet Infarm ikke ønskede at oplyse om, hvor meget svovlsyre, de testede landmænd brugte. Det faktisk anvendte svovlsyreforbrug er sammenlignet med oplysninger om forventet svovlsyreforbruget hentet fra teknologibladet på ”Svovlsyrebehandling af kvæggylle”."

• "Der ligger resultater på udbytteforsøg med forsuret gylle, som indikerer øget udbytte. Men det har ikke været formålet med FarmTesten at inddrage denne form for dokumentation, idet det er landmændenes erfaringer FarmTesten bygger på. Det er korrekt, at efter afsluttet interview af landmændene, er forsuret gylle fritaget for nedfældning i græsmarker såvel for Infarms anlæg som for SyreN."

• "Infarm er, som en del af FarmTest konceptet, blevet tilbudt at få medbragt en halv sides kommenta-rer til FarmTesten. Videncentret for Landbrug, Kvæg har ikke modtaget kommentarer fra Infarm. In-farm har efterfølgende igen fået tilbudt muligheden."

Læs også Infarm er utilfreds med FarmTest.