Videncenter for Landbrug har et nyt softwareprogram, der skal erstatte Bedriftsløsning, med på Agromek.

Fordelen ved det nye program ved navn DMS (Dairy Management System) er, at alle oplysningerne ligger online, så mælkeproducenten har mulighed for at dele dem med en konsulent.

- Konsulenten kan se, hvad landmanden har lavet i systemet - og omvendt. Desuden er programmet mere brugervenligt for landmanden, forklarer Thomas Ullner, IT-support ved Videncenter for Landbrug.

Mælkeproducenten kan i DMS lave en erstatningsprognose et halvt år tilbage i tid og således se, hvilke resultater han havde fået, hvis ikke besætningen var blevet ramt af sygdom eller havde fået forkert foder eller lignende.

Desuden er de reproduktionsnøgletal, der angives i DMS, bedriftens egne frem for nogle standardtal, som det var tilfældet i Bedriftsløsning.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- En nyhed er også udregningen af fodertildeling - landmanden kan indtaste de mængder, der i alt er blandet, og hvilke fodergrupper, der har fået hvilke mængder. Derfra regner programmet ud, hvor meget, der er kasseret, siger Thomas Ullner.

Der er mulighed for at købe en mindre del af programmet - kun foderplan og foderkontrol - eller det fulde program ved Videncenter for Landbrug.