Omrøring af kvæggylle handler mere om håndtering af gyllen, end om at få fordelt næringsstofferne. Er der meget sand i gyllen fra sengebåse, kræver det kraftig omrøring.

Tager man udelukkende et kig på næringsstofferne i gylletanken og vurderer forskellen fra bund til top, så er der ikke her noget belæg for at røre kvæggylle op før udbringning.

Seges har taget prøver i gylletanke på to kvægbrug og en gylletank på et svinebrug. Prøverne fra kvæggyllen viser stort set det samme mønster, at alle næringsstoffer er næsten ens, uanset hvilket niveau man tager prøverne i.

På de to diagrammer herunder kan du se forskellen på næringsstoffer i uomrørt gylle på henholdsvis kvæggylle og svinegylle.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind