Stjernholm A/S har netop har opstillet og igangsat et Stjernholm-anlæg til separation af sand og gylle hos Klaus Nellemann på Bækgård ved Ikast.

Stjernholm A/S har i mere end 20 år produceret og markedsført en sandvasker, som med meget stor effektivitet kan fjerne sandpartikler helt ned til 125 my fra vand og andre væsker. Sandvaskeren har i mange år været en foretrukket installation på en lang række renseanlæg rundt i Danmark.

I takt med, at sand er vundet frem som det foretrukne lejemateriale til malkekvæg, er sandvaskeren imidlertid også blevet interessant for mælkeproducenter. Med en effektivitet, som medfører, at helt op til 99,6 procent af det sand, der føres ud af stalden, kan separeres fra gyllen og genbruges efter max tre ugers liggetid, er Stjernholms sandvaskersystem en investering, som ret hurtig tjener sig selv ind alene på den besparelse, der opnås med mindre behov for indkøb af nyt lejesand, som jo både er en dyr og knap ressource.

Hvis man hertil lægger en eventuel fortjeneste ved levering af sandfri gylle til biogas, bliver tilbagebetalingstiden naturligvis meget kortere.

Kundetilpassede løsninger som kræver minimal dagligt tilsyn.

- Vi er netop blevet færdige med den seneste installation hos mælkeproducent Klaus Nellemann, som har en besætning på cirka 600 stykker malkekvæg på Bækgård ved Ikast. Med Klaus som en meget kompetent og samarbejdsvillig sparringspartner, har vi arbejdet på at få standardiseret hele systemet, så det meste kan laves færdigt på værkstedet og blot skal samles på pladsen. Og takket været Klaus' positive tilgang til projektet, er vi kommet rigtig fint i mål, siger salgsdirektør Ulrik Folkmann fra Stjernholm.

Resultatet er, at Klaus Nellemann i dag har et særdeles effektivt system kørende, som han kan overvåge fra sin mobil og som sender ham en SMS ved driftsstop.

- Vi ved, at vi kan levere et sand-gylle-separationssystem med en enestående driftssikkerhed og effektivitet. Vi oplever derfor også stor interesse for vores produkt fra udlandet, og netop derfor har det været vigtigt for os at få gjort systemet så eksportegnet, som muligt, tilføjer Ulrik Folkmann.

rich-media-2
Sand-gylle-separationssystemet fra Stjernholm har en enestående driftssikkerhed og effektivitet.

Se 3D animation af sandvaskeren på www.stjernholm.dk/separator