Availa Dairy giver en tilbagebetaling på 10:1. Det sker ved at sikre, at malkekøerne bedre kan udnytte deres genetiske potentiale og maksimere besætningens produktivitet.

- De senere år er det genetiske potentiale hos malkekøer forbedret markant, og forventningerne til produktivitets fremgang er blevet endnu højere, siger Hans Aae, der er Vice President of Sales i den internationale division af virksomheden Zinpro Corporation.

- Mælkeydelsen er steget med omkring 60 procent i de sidste 30 år. Ernæring og management skal være på et meget højt niveau for at maksimere besætningens produktivitet, samtidig med at koens sundhed og velfærd opretholdes. Og det omfatter således også den bedste forsyning af spormineraler, og derfor er vi stolte af at introducere Availa-Dairy, siger Hans Aae.

Availa-Dairy baseres på omfattende videnskabelig dokumenteret forskning kombineret med mere praktiske gårdforsøg. Zinpro har derudfra sammensat de nye anbefalinger for spormineraler til malkekøer. Det inkluderer en specifik kombination af Zinpros unikke mineraler zink, mangan og kobber, som har en meget høj tilgængelighed. Kombineret med en bedre omsættelighed baner det vejen for en endnu bedre effektivitet.

Dr. Huw McConochie, faglig ernæringsekspert hos Zinpro, siger, at spormineralerne i Availa-Dairy lettere absorberes, da de specifikke metaller er specielt bundet til aminosyrer. Dette er i modsætning til uorganiske og organiske mineraler af lav kvalitet, der inaktiveres i tarmen. Spormineralerne i Availa-Dairy omsættes også mere effektivt af koen, når de først er absorberet.

- Availa-Dairy giver bedre resultater ved at levere optimale mængder af spormineraler, der er mere tilgængelige og omsættes bedre. Det har vist sig i forsøg, at mælkeydelsen øges med 4 procent, fodereffektiviteten forbedres med 8 procent, yver- og klovsundhed understøttes markant, og desuden opnås bedre reproduktion, siger Huw McConochie.

- Anvendelse af Availa-Dairy til både gold- og lakterende køer kombineret med optimeret management er med til at øge besætningens produktivitet, og dermed bidrage til en mere bæredygtig mælkeproduktion. Samlet kan Availa-Dairy give en tilbagebetaling på mindst 10:1, siger Huw McConochie.

Find ud af mere på zinpro.com/availa-dairy