Faste rutiner med fokus på hygiejne før og efter malkningen har i et tæt samspil med konsulenten fra Kersia sikret flotte celletal langt under 100.000.

Ægteparret Dorthe og Lars Hansen i Døstrup ved Hobro har i 20 år haft et tæt og tillidsfuldt samarbejde med konsulent Jens Erik Rasmussen fra Kersia Skandinavien, som har hjulpet med både

at løse konkrete udfordringer og løbende at finde tiltag, der kan forbedre og sikre en optimal mælkekvalitet.

- Ham har vi en løbende dialog med, fortæller de.

Ro og rutine

Dorthe og Lars Hansen prioriterer ro og faste rutiner omkring deres 270 jersey-køer, som malkes i en almindelig 2x10 malkestald.

Køerne malkes i fire hold ved hver malkning morgen og aften. En medarbejder klarer morgenmalkningen fra klokken 5.00 til klokken 10.30 og en anden klarer aftenmalkningen fra klokken 16 til 21.30. Malkningen er med opstart, samling af køer, ordne sengebåse og afslutning med vask.

Med en seksdages arbejdsuge har malkerne begge en fuld arbejdsuge.

Når medarbejderne har fri, er det Dorthe og Lars Hansen, der selv afløser dem. Det vil sige, at der er forholdsvis få personer, som arbejder med køerne, og det kan være en af nøglerne til flotte resultater og ikke mindst fordi alle er interesserede i køerne.

Lars Hansen roser sine ansatte, fordi de kender køerne og tager mange ting af sig selv, og det har efter hans vurdering også stor betydning.

Dorthe og Lars Hansen har fået tilbud på en større malkestald, men har fravalgt den, blandt andet fordi, der så skal møde to ind til hver malkning, og det giver nogle bemandingsmæssige udfordringer.

rich-media-1
Lars Hansen følger løbende udviklingen i mælkens kvalitetsparametre. Selv i den varmeste periode lå celletallet betydeligt under 100.000.

Altid klar med en løsning

Men trods ro og faste rutiner omkring malkningen og den øvrige håndtering af køerne, har der i perioder været udfordringer med at opnå så lave celletal, som de har ambitioner om.

Her kommer Kersia ind i billedet med et bredt sortiment af produkter, som er velegnede til at løse forskellige problemstillinger.

Lars Hansen fortæller at i forbindelse med skifte fra madrasser til sand i sengebåsene for 5 år siden, havde vi forventet et fald i celletallet. Det skete ikke. Men vi fik et fald i behandlinger af yverbetændelser og tykke haser.

For 2 år siden omlagde vi malkerutinerne, og i samme omgang fik vi et udbrud af B-streptokokker i besætningen.

- Celletallet steg, selvom vi havde forventet et fald, og anbefalingen fra rådgivningssystemet og dyrlægen er normalt at slagte sig ud af problemer med B-streptokokker, siger Lars Hansen.

Men en henvendelse til konsulent Jens Erik Rasmussen fra Kersia førte til udryddelse uden at gribe til så drastiske midler.

- Han er god til at mane til besindighed, og han er god til at finde løsninger, fortæller Lars Hansen.

Hygiejne

Og med de rette midler og rutiner er det lykkedes at holde celletallet betydeligt under 100.000. Der bruges malkehandsker, og så handler det om rengøring af yverne med fokus på høj hygiejne omkring malkekludene og rutinerne.

- Vi formalker i 15-30 sekunder og forskummer med Dermisan fra Kersia, og når vi så aftørrer patterne, er det nærmest bare som støv. Og alle malker på samme måde, fortæller Lars Hansen.

Efter malkningen får hver pat et afsluttende dyp med HM Vir Film+ fra Kersia, som har dokumenteret effekt på B-streptokokker.

Lars Hansen fremhæver, at det er meget praktisk, at midlet farver patterne, for så kan man se, hvor langt man er kommet.

HM Vir Film+ er bakteriedræbende og blødgør patterne. Desuden indeholder midlet pebermynte, som er godt til at holde fluer væk.

- Sidste år havde vi slet ingen coli, og selv i den varme sommerperiode lå vi under 100.000. Og B-streptokok er udryddet uden en drastisk slagtningsstrategi, fortæller Lars Hansen.

Han tilføjer, at Kersia altid er fleksible for at løse aktuelle udfordringer.

Kersia har løsninger til de fleste udfordringer omkring yverpleje og malkleanlæg. Også hvis varmelegemer i vaskemaskinen kalker til, kan de løse det.

Udgangspunktet for det 20 år lange samarbejde mellem ægteparret og Kersia handler ifølge Lars Hansen om tillid.