Stærke kalve og kvier bliver til sunde og holdbare køer med en høj livstidsydelse. Og dem er der god økonomi i.

Selvom kalvene og kvierne danner grundlaget for den fremtidige mælkeproduktion, får de ofte mindre opmærksomhed end køerne. Især kvierne kan nemt blive en overset gruppe, fordi det primære fokus er på køerne og produktionen af mælk. Men kvierne er mindst lige så vigtige som køerne, da det er blandt dem, at de fremtidige malkekøer skal findes.

Kalve der kommer godt fra start og undgår sygdom og kælvekvier der klarer kælvningen og overgangen til laktation uden problemer, har de bedste chancer for at blive til sunde og holdebare malkekøer der giver masser af mælk.

I denne udgave af Bovi, hvor temaet er kalve og ungdyr, er der blandt andet fokus på opdræt af sunde og stærke kalve og vigtigheden af en god og hurtig råmælkforsyning samt optimal fodring og pasning af kalven, der skal gøre kalven modstandsdygtig over for sygdom og sikre en god tilvækst. En sund besætning starter nemlig med sunde kalve og sygdom koster tilvækst og kan give kalven et livsvarigt knæk og dermed påvirke hendes senere præstation som malkeko.

Derudover sætter vi fokus på optimal fodring af kælvekvierne, der skal understøtte kviens behov til vækst og drægtighed samt sikre, at hun har den rigtige størrelse ved første kælvning. Undersøgelser viser, at har hun ikke det, så går det ud over både reproduktion, evnen til at kælve nemt og mælkeydelsen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Der ligger store muligheder gemt i opdrætningen af kalve og kvier, for at forbedre produktiviteten og reducere omkostningerne i besætningen. Det er nemlig dyrt at opdrætte nye køer - både målt i kroner og i arbejdsindsats. Men hvis koen må udsættes før hun har betalt for sin opvækst eller hvis kviekalven aldrig når ind i malkestalden, så har investeringerne i kalven været spildt. Opdræt at stærke og sunde kalve reducerer desuden omkostningerne til dyrlæge og medicin og giver flere gode kvier til udskiftning i besætningen eller overskud af kvier der kan sælges til eksport. Endeligt giver det - for de fleste - en personlig og faglig tilfredsstillelse at have sunde og raske dyr i besætningen.

Derfor - det betaler sig sætte fokus på kalve- og kvieopdrættet. Det giver en større arbejdsglæde og en bedre bundlinje på sigt.