Investering i en selvkørende fuldfodervogn har lettet arbejdet med fodringen og givet direkte besparelser på bundlinjen hos mælkeproducent på Mors.

Foråret er over os, og der er travlhed i marken. Forårsarbejdet udføres med en forventning om gode udbytter i både græs, majs og korn. Vi driver omkring 300 hektar under plov, heraf 177 hektar i en samlet forpagtning. I år udgøres afgrøderne af græs, majs og byg. Således sikres, at vi avler mest muligt af vores foder selv. Græs og majs køres hjem som helsæd, mens størstedelen af den avlede byg køres på lager ved den lokale møller, da vi kun har en 40 ton silo til korn på ejendommen.

Prioritering af fast underlag

Ejendommens placering i de naturskønne omgivelser på det sydvestlige Mors og den fugtige lerjord gør, at markstakke ikke er hensigtsmæssige. Dels har vi ikke mange forskellige muligheder for placering, dels gør jordtypen (god fugtig lerjord) det yderst besværligt at holde en god markstak - især i vinterhalvåret. Vi har derfor gennem tiden prioriteret at have plads til mest muligt grovfoder i køresiloer. Vi har cirka 90 procent af det avlede grovfoder i køresiloer i et gennemsnitsår. Så vi er aldrig helt uden markstakke eller wrap. Vores silohus anvendes primært til græsensilage, mens køresiloerne udenfor primært bruges til majsensilage, men som regel også til cirka halvdelen af første slæt græs - så er det opbrugt når majsen høstes.

Vores prioritering af fast underlag samt køresiloer har blandt andet betydet en nedprioritering af for eksempel et maskinhus eller halmhus. I stedet for lejer vi en bygning ved en nærliggende ejendom, hvor vi opbevarer større maskiner samt halvdelen af halmen, mens den resterende del af halmen stilles under plastik på marken.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind