Optimal fodring har stor indflydelse på køernes sundhed, mælkeydelsen og dermed produktionsøkonomien på bedriften.

Det er ikke tilfældigt, at mange bedrifter prioriterer foderblanding så højt, at det er chefen selv - eller en betroet medarbejder - der står for at blande foder. Den rette afstemning af de forskellige ingredienser og en optimal blandetid, så strukturen bliver optimal, er noget, der kræver fokus.

Optimal fodring er ikke kun det helt centrale grundlag for optimal mælkeydelse. Det er også væsentligt for besætningens sundhedstilstand. Mange bedrifter har erfaret, at selv små og tilsyneladende ubetydelige optimeringer af foderet giver tydelige løft til ydelse eller kvalitet.

Med foder som den største post i fremstillingsprisen af mælk, er det vigtigt, at koen får mest muligt uf af hver mundfuld, hun tager. Optimering af koens fodring kan forbedre hendes mælkeydelse, fodereffektiviteten og dermed også produktionsøkonomien på bedriften.

I takt med at besætningerne er blevet større, har flere opdelt køerne i hold, hvilket giver mulighed for at skræddersy rationen til de forskellige grupper af køer. Opdeling af køerne efter foderbehov er en oplagt mulighed for at optimere på fodringen. Men det kræver, at det er fysisk muligt på bedriften, og at fuldfoderblanderen er gearet til at håndtere de små blandinger.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

På Gedsted Nørgaard, som Bovi denne gang har besøgt, har de købt en halvt så stor fodervogn og startet op med fasefodring af goldkøerne og fodring med kompakt fuldfoder. Det har næsten elimineret problemer med ketose, løbedrejninger og mælkefeber. Køernes sundhed og trivsel er markant forbedret, og omkostningerne til foder er reduceret samtidig med, at bytteforholdet mellem foder og mælk er forbedret.

Lave foderomkostninger og en høj sundhedsstatus er vigtige forudsætninger for en god produktionsøkonomi.