Ude på landet brokker folk sig mindst. Det er i byen brokhovederne bor.

Landbruget er ikke længere begunstiget af, at befolkningen bakker op om erhvervet. Tværtimod. Eller rettere - ude på landet gør man. Der hvor gyllelugten kan være mest ram og larmen fra maskinellet er til at høre, brokker folk sig mindst. Det er i byen brokhovederne bor.

Men selv om man som landmand kan brokke sig nok så meget over kaffelatte-drikkende arbejdssky elementer i København, kommer man ikke uden om, at det er dem, der bestemmer. Så hvis man vil drive en bedrift i dag, er det ikke længere nok at producere sunde fødevarer til en voksende befolkning. Man er nødt til at vinde byboerne for sig.

Bart og Marijke har gjort forsøget og grebet de muligheder det giver at drive et landbrug tæt på byen. Med blot 16 kilometer til centrum af Bruxelles og få hunrede meter til nærmeste villakvarter, har parret åbnet for besøgende og for direkte salg fra gården. Og selvom det belgiske par driver deres landbrug tæt på byen, så oplever de aldrig klager fra byboerne. Måske fordi de lokale kommer for at handle i den lille gårdbutik og ser bedriften med egne øjne?

2000 skolebørn kommer årligt forbi gården, og det er de kommende stemmer, som bestemmer, om der skal reduceres i kvælstofudledningen eller stilles større krav til dyrevelfærd. Det er den kommende generation, som vi skal overbevise om at landbruget har sin eksistensberettigelse i fremtiden.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Der er kun landbruget selv til at vinde forbrugernes tillid tilbage. Men der skal tænkes kreativt, hvis forbrugernes syn på erhvervet skal ændres.

Lad derfor det nye år blive et år med fokus på åbenhed, for det er hjælp til selvhjælp.