Landbrugets vilkår ændrer sig hele tiden, og der er ofte uforudsigelige udsving i vilkårene, som skaber en usikkerhed, man er nødt til at forholde til.

Landbruget er i højere grad end mange andre erhverv påvirket og styret af ændringer og usikkerhed i rammevilkårene for produktionen. Store udsving i foderpriser, skiftende vejrforhold og politiske beslutninger er alle faktorer, som kan påvirker produktionen både positivt og negativt.

Varierende udbytter i markbruget er ofte forbundet med vejrforholdene og har stor betydning for produktionen. Sidste års tørke medførte lave udbytter de fleste steder, hvilket resulterede i generel mangel på foder. Det betød at nogle mælkeproducenter havde øgede omkostninger til indkøb af foder, nogle valgte at sælge køer for at have foder nok, mens andre var heldige - eller måske bare velforberedte - så de havde en buffer fra året før.

I skrivende stund står mange marker under vand, og der er i dele af landet stadig uhøstet korn på markerne. Og hvad kommer de store nedbørsmængder til at betyde for en optimal høst af majsen? Vi ved det endnu ikke, men vi ved, at der altid er en risiko for, at tingene ikke lykkes helt som planlagt alene på grund af vejret.

Selvom landbruget er vant til udsving, så har konsekvenserne af sidste års tørke åbnet manges øjne for værdien af at have en stabil grovfoderforsyning til køerne.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Det er måske ikke så dumt at have en buffer i grovfoderlageret, som både konsulenter og bankfolk ellers frarådede igennem en del år, fordi det selvfølgelig har en pris. Men det øger sikkerheden, og det kan for nogle have en betydelig højere værdi end prisen for at køre med bufferlager.

Der er mælkeproducenter, som har valgt at have en bevidst strategi, der skal sikre, at de er på forkant med nogle af de usikkerheder, som er en fast del af produktionen.

Sten Caspersen, som Bovi denne gang har besøgt, sigter efter rigeligt og godt grovfoder og mest muligt hjemmedyrket foder i rationen. Det er et værn mod store udsving i priserne på foder, og samtidigt skal der være rigeligt med grovfoder på lager, så han ikke løber tør for foder til køerne, hvis høsten svigter.

Håndtering af usikkerhed og forberedelse på markedsudsving, vejrforhold og politiske ændringer er en vigtig del af det moderne landmandsliv. Vi kan ikke forudsige udviklingen med sikkerhed, men vi kan forberede os på forskellige scenarier og have fokus på at minimere risikoen.