Æblehøjgaard, som Bovi denne gang har besøgt, er et godt eksempel på, at andet end standardløsninger kan give mening.

Cirka 80 procent af foderet til de 650 årskøer på Æblehøjgård i Svinninge er restprodukter fra andre produktioner, og selvom det koster lidt på ydelsen, og det er mere besværligt at bruge for eksempel gulerødder, pastinakker, kartofler og mask fra ølproduktion, så har Æblehøjgård fået brugen af de alternative fodermidler sat i system, så det fungerer på bedriften.

Og prisen på restprodukterne betyder, at der er en kontant gevinst ved besværet.Samtidig opnår andre producenter fordele ved at komme af med deres affald, så der er dobbeltgevinst ved metoden, som selvfølgelig ikke kan anvendes af alle bedrifter, for det er der ikke nok affald til.Og det er ikke alle bedrifter, der er heldige at være beliggende et sted, hvor det er praktisk muligt at få brugbare alternative fodermidler.

Eksemplet fra Æblehøjgård viser også, at mælkeydelse ikke er det eneste fornuftige styringsmiddel, for i sidste end handler al produktion om bundlinje - det vil sige forskellen på indtægter og omkostninger. Lidt lavere indtægter kan udmærket være en fornuftig strategi, når bare omkostningerne er endnu lavere.Man skal også huske at se helheden i en bedrift, når strategien skal vurderes. Æblehøjgårds 950 hektar kan med den alternative foderplan bruges til andre formål end græs. Og dermed kan der dyrkes salgsafgrøder, som giver plus på markbruget.

Æblehøjgårds brug af restprodukter rammer plet i forhold til tidsånden og ambitioner om genbrug, cirkulær økonomi, ressourceudnyttelse og den slags politiske dagsordener.Men alligevel ser Lars Jeppesen fra Æblehøjgård trusler mod konceptet, fordi bæredygtighed og dyrevelfærd i forbrugernes øjne er lig med økologi og køer på græs.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Så selvom bedriften har sunde dyr og bidrager til mindre ressourcespild, kan en unuanceret forbrugerdagsorden og deraf følgende firkantede lovkrav komme til at stå i vejen for et koncept, som har bevist sit værd i praksis.En anden politisk trussel er allerede en realitet, fordi et politisk ønske om at fremme biogas har resulteret i støtte til anlæggenes opkøb af restprodukter og dermed forvrider konkurrencen.Dermed kommer et snævert politisk verdensbillede i virkeligheden til at spænde ben for nogle af de grønne løsninger, som ligger lige for, men som ikke har politisk bevågenhed. Det er ærgerligt.