En række procedurer kan optimeres for at afkorte tiden fra koens første symptomer på sygdom, til hun er i behandling. Tag snakken med din landmand, så du er sikker på, at han kender dem.

Kvægbesætningerne er efterhånden så store, at mange mennesker er involveret i pasningen af køerne. Opgaverne med at opdage begyndende syge køer, undersøge dem, foretage behandlinger og beslutte, hvornår de kan komme tilbage i produktionen, er ofte fordelt på flere personer. Derfor er det vigtigt, at alle er trænede i, hvilke opgaver hver især har, hvordan de løses, og hvordan der videregives informationer.

Når en ko er på vej ind i et sygdomsforløb, er det afgørende, at der tages hånd om hende så tidligt som muligt for at øge chancen for helbredelse. Og en række procedurer kan optimeres for at afkorte tiden fra de allerførste symptomer, til hun er i behandling og modtager skånsom pleje. Her får du et oplæg, som du kan tage udgangspunkt i, hvis du tager snakken om procedurerne med din landmand - fx i forbindelse med rådgivningsbesøget eller som et meget relevant emne på erfagruppemødet.

Gå den syge kos vej

For at få overblik over procedurerne kan man følge "koens vej", fra de første sygdomstegn opdages, til hun igen er tilbage i produktion. Første skridt handler om, hvem der har opgaven med at opdage de begyndende sygdomstegn hos en ko, der går i sengebåsestalden? Det umiddelbare svar vil være, at det har alle, der er i stalden. Men ikke alle ser på køer på samme måde og har samme holdning til, hvornår der skal reageres. Og måske tror den, der ser nogle små sygdomstegn, at andre allerede har reageret. Derfor kan der gå lang tid, inden der bliver grebet ind med dårligere behandlingsresultat til følge.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind