Abonnementsartikel

Stigningen i salget af LY-sopolte fortsætter både i Danmark og udlandet. Og derfor er der høje forventninger til 2008 hos DanAvl Opformering..

- Sidste år havde vi svært ved at få armene ned på grund af rekordsalget af LY-sopolte i 2006. Isoleret set – som opformeringsbesætninger – kan vi glæde os over, at vi sætter ny rekord for LY-salget igen i år, og at den positive udvikling ser ud til at fortsætte i 2008, siger Henrik Brix, gårdejer og formand for DanAvl Opformering.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Fremgangen skal ses i lyset af den meget dårlige økonomi i svineproduktionen generelt. For selvom vores mer-indtjening i forhold til produktionsbesætningerne bliver højere end budgetteret, er vores dækningsbidrag naturligvis også negativt påvirket af de høje foderpriser kombineret med en lav slagtenotering, understreger han.

Højere end budgetteret

I aprilåret 2007/08 forventer DanAvl at nå et salg på 361.000 LY-sopolte, hvoraf næsten 86 procent kommer fra rene opformeringsbesætninger. Dermed bliver salget 26.000 sopolte højere end budgetteret og 13.000 højere end i 2006/07.

For 2008/09 budgetteres foreløbig med et salg på 394.000.

Af totalsalget forventes eksporten i 2007/08 at blive på cirka 65.000 LY-sopolte, hvilket udgør omtrent 94 procent af den samlede hundyreksport.

Der er eksporteret 5.000 flere LY-sopolte end budgetteret - men 1.000 færre end året før. For 2008/09 budgetteres foreløbigt med 85.000.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dæmper på optimisme

Interessen for at købe DanAvl-dyr er stor. Men mediestormen omkring lange dyretransporter i det forløbne år lægger dog en dæmper på optimismen.

Desuden kan eksporten blive begrænset af, at der ikke kan skaffes det antal sopolte, der efterspørges.

Det interne salg af sopolte i Danmark stiger dog år for år, meddeler virksomheden.