Abonnementsartikel

Et udbrud af den farlige fugleinfluenza H5N1 i en hobbyfjerkræbesætning nord for Berling får de danske myndigheder til at hæve risikoniveauet her i landet fra lav til middel. Det betyder blandt andet, at al fritgående fjerkræ skal holdes i en overdækket indhegning.

Det oplyser fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse. De skærpede restriktioner trådte i kraft ved midnat og gælder både for store besætninger og hold af mindre flokke i eksempelvis baghaven.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi ved, at sygdommen i foråret 2006 var udbredt hos vilde fugle i Europa, men vi kender endnu ikke de vilde fugles rolle i de nye tilfælde. Af forsigtighedsgrunde, og fordi der er kulde på vej, som kan få fuglene til at flytte sig, vælger vi nu at hæve risikoniveauet i Danmark, siger Birgit Hendriksen, der er kontorchef i Fødevarestyrelsen.

Restriktionerne, der følger med den hævede risikovurdering, er følgende:

* Fjerkræ, gråandeopdræt og andre fugle må kun være ude, hvis de holdes i en overdækket indhegning. Overdækningen skal bestå af et fast tag eller et net med en maskestørrelse på maksimum 10 x 10 centimeter.

* Fjerkræ, fjervildtopdræt og andre fugle i fangenskab skal fodres og vandes indendørs eller under fast tag. Det sikrer, at vilde fugle ikke kommer i kontakt med foder og vand beregnet til dit fjerkræ og dine fugle. Fodring med friskt grønt må gerne foregå på dyrenes udearealer.

* Fjerkræ og andre fugle må ikke deltage i udstillinger, medbringes på markeder og lignende. I specielle tilfælde kan fødevareregionen give dispensation.

Artiklen fortsætter efter annoncen

* Ænder og gæs skal holdes adskilt fra andet fjerkræ og andre fugle i fangenskab.

* Fjerkræ og andre fugle i fangenskab må ikke få vand fra søer, åer eller opsamlet regnvand.

* Bassiner til fjerkræ og andre fugle i fangenskab skal være afskærmet, så vilde fugle ikke kan få adgang til dem.