Abonnementsartikel

Miljøstyrelsen vil efter jul begynde at kigge på, hvordan forureningen fra dambrug kan mindskes. Det kan lede til en revision af miljøreguleringen ofr dambrug.

- Ingen er tilfredse med den nuværende miljølovgivning på dambrugsområdet – hverken dambrugerne eller fortalerne for strammere miljølovgivning, skriver Altinget | Fødevarer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ifølge internetavisen er idéen i Miljøministeriet, at man lige som med husdyrloven i landbruget vil gøre det muligt for dambrugerne at producere lige så store mængder fisk, de ønsker – så længe de med nye miljøvenlige produktionsmetoder og teknologi sikrer, at forureningen ikke øges.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som frem til sommeren 2008 skal se på, hvordan miljøreguleringen af dambrugssektoren kan tilpasses resultaterne fra de forsøgsdambrug, der afrapporteres endeligt inden sommerferien.

- Vi er i gang med at lave det tekniske forarbejde, som vil forløbe sideløbende med, at de sidste resultater fra modeldambrugsforsøgene tikker ind, og det er så en politisk afgørelse, om der skal ske nogle ændringer, og hvor omfattende de i givet fald skal være.

- Derfor er det endnu uklart, om vi skal lave en helt ny regulering, som man så med husdyrloven, eller om det måske bliver mindre justeringer af de nuværende regler, forklarer Sune Impgaard Schou, der er kontorchef i Miljøstyrelsens Erhvervsenhed, der skal stå i spidsen for arbejdet.