Bedrifternes størrelse varierer fra 100 hektar til 2.000 hektar, og de beskæftiger sig med svine-, kvægproduktion samt planteavl. Udvælgelsen er blandt andet sket på baggrund af andelen af arealer med korn og raps og om landmændene har ny teknologi til rådighed. Derudover har styrelsen også sigtet efter, at bedrifterne skal være spredt ud over hele landet.

Projektet strækker sig over to år, og nu er opgaven for de 20 landmænd at fastlægge kvælstofbehovet for hver enkelt mark og lægge en detaljeret gødningsplan. Den skal de bruge for at kunne udbringe den præcise mængde gødning, som afgrøderne har behov for. Hverken mere eller mindre. Det gavner miljøet, at markerne ikke får mere gødning, end afgrøderne kan optage, og landmanden skal ikke bruge penge på unødvendig gødning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Pilotprojektet kører over en toårig periode, hvorefter Landbrugsstyrelsen vil evaluere på projektet og forhåbentlig kunne bruge erfaringerne i den målrettede regulering. Belønningen for at deltage er, at for landmænd med husdyrgødning erstatter otte hektar med præcisionsmarker en hektar lovpligtige efterafgrøder. For landmænd uden husdyrgødning erstatter 10 hektar præcisionsmarker en hektar med lovpligtige efterafgrøder. Derudover får deltagerne gratis konsulenthjælp i et omfang, som ikke er defineret endnu.