Noget af det, jeg oplever, når jeg kommer rundt, og som jeg også kan huske fra min egen tid i svineproduktion, om end den ligger flere år tilbage, er, at vi mener, at vi har godt styr på fakta. Vi registrerer alle hændelser, der sker, eller i hvert fald næsten alle.

Som eksempel på ting, der ikke altid registreres, kan nævnes de døde pattegrise i farestalden. Man har et nøjagtigt antal på, hvor mange der dør, men kun i sjældne tilfælde registrerer man dødsårsag. Det er først et redskab, man tager i brug, når man ser en stigning i antallet af døde, og der kan man jo med rette sige, at man er kommet lidt bagefter.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

I dag findes der forskellige mere eller mindre smarte managementprogrammer, som kan tages med helt ud på staldgangen. På den måde kan det måske blive lettere at motivere sig selv og sine ansatte til det.

En mere konsekvent registrering af eksempelvis dødsårsag er, som jeg ser det, sidste trin på stigen mod en optimal viden om produktionen og dens stærke og svage sider. Man får en handlemulighed mere, som måske kan redde nogle grise, hvis man opdager opståede problemer tidligere.

Svineproduktionen i Danmark er som jeg ser det en effektiv virksomhed, der måler og vejer på stort set alle parametre, og det skal vi være stolte af. Det giver os mulighed for at handle på selv små ting og være på linje med udviklingen i produktionen.

I dette nummer af Hyo har vi besøgt Maaling Avl og Opformering, som har taget programmet Cloudfarm til sig.. Der findes også andre programmer på markedet, og selvom ejeren på Maaling har en klar opfattelse af de forskellige programmer, er det vigtige budskab fortsat, at vi skal holde niveauet af registrering højt.